Soru:

Türkiye aras ma sonucu 12. II. Dünya Savaşı, öncesinde Japonya'nın katılması" Çin'e yönelik tehditlerini artırmasında tay Meclis

Türkiye aras
ma sonucu
12. II. Dünya Savaşı, öncesinde Japonya'nın
katılması"
Çin'e yönelik tehditlerini artırmasında
tay Meclisi
Türkiye'ye
aşağıdakilerden
hangisinin, etkisinden
23 Temmu:
söz edilemez?
Türkiye Cu
muştur.
A) Çin'de, komünist yönetimin kurulmuş
*
2 Eylü
olması
sızlığını
B) ABD'nin, tarafsızlık politikası uygulamış
Cumhuri
olması
başkanı
Başbaka
Melek'ti
C) Ingiltere'nin, yatıştırma politikası izlemesi
D) Italya'nın, Habeşistan'a saldırmasına
yeterince tepki gösterilmemesi
E) Almanya'nın. Ren Bölgesine asker çı-
karmasına tepkisiz kalınması

Türkiye aras ma sonucu 12. II. Dünya Savaşı, öncesinde Japonya'nın katılması" Çin'e yönelik tehditlerini artırmasında tay Meclisi Türkiye'ye aşağıdakilerden hangisinin, etkisinden 23 Temmu: söz edilemez? Türkiye Cu muştur. A) Çin'de, komünist yönetimin kurulmuş * 2 Eylü olması sızlığını B) ABD'nin, tarafsızlık politikası uygulamış Cumhuri olması başkanı Başbaka Melek'ti C) Ingiltere'nin, yatıştırma politikası izlemesi D) Italya'nın, Habeşistan'a saldırmasına yeterince tepki gösterilmemesi E) Almanya'nın. Ren Bölgesine asker çı- karmasına tepkisiz kalınması