Soru:

Türkiye'de Atatürk'ün devletçilik ilkesi doğrul- tusunda; Etibank, + Ziraatbank, . JU. İş Bankası bankalarından hangilerinin açı

Türkiye'de Atatürk'ün devletçilik ilkesi doğrul-
tusunda;
Etibank,
+ Ziraatbank,
. JU. İş Bankası
bankalarından hangilerinin açıldığı söylenebi-
lir?
A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III
E) Il ve III

Türkiye'de Atatürk'ün devletçilik ilkesi doğrul- tusunda; Etibank, + Ziraatbank, . JU. İş Bankası bankalarından hangilerinin açıldığı söylenebi- lir? A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) Il ve III