Soru:

TUTU LARI 6. NL Türklerin göçebe bir hayat tarzından yerleşik toplum dü- RI zenine geçmeleri, beraberinde pek çok değişiklik get

TUTU
LARI
6.
NL
Türklerin göçebe bir hayat tarzından yerleşik toplum dü-
RI
zenine geçmeleri, beraberinde pek çok değişiklik getir-
miştir.
NL
ORA
Aşağıdakilerden hangisinin bu değişikliklerden biri ol-
duğu savunulabilir?
bonce SaVAVICE
A) Ticaret yapmaları
slocak,
RA
B) Sanata ilgi duymaları
C) Ekip biçme aletlerine sahip olmalan
OR
D) Topluluklar halinde yaşamaları v
NL
E) Kendilerine özgü dilleri kullanmaları
SRL
(2006 - Öss) NL
ORA

TUTU LARI 6. NL Türklerin göçebe bir hayat tarzından yerleşik toplum dü- RI zenine geçmeleri, beraberinde pek çok değişiklik getir- miştir. NL ORA Aşağıdakilerden hangisinin bu değişikliklerden biri ol- duğu savunulabilir? bonce SaVAVICE A) Ticaret yapmaları slocak, RA B) Sanata ilgi duymaları C) Ekip biçme aletlerine sahip olmalan OR D) Topluluklar halinde yaşamaları v NL E) Kendilerine özgü dilleri kullanmaları SRL (2006 - Öss) NL ORA