Soru:

TYT-3 5. Lozan Konferansı'nın ilk döneminde İngiltere temsilcisi Lord Curzon sürekli olarak Mondros'tan söz ediyor, İsmet Paşa i

TYT-3
5.
Lozan Konferansı'nın ilk döneminde İngiltere temsilcisi Lord
Curzon sürekli olarak Mondros'tan söz ediyor, İsmet Paşa
ise "Ben buraya Mondros'tan değil, Mudanya'dan geldim."
diyordu.
Bu duruma bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz?
A) Mondros Ateşkesi'nin bir yenilginin ardından imzalandığı
B) Milli Mücadele'de kazanılan başarının görmezden
gelindiği
C) İsmet Paşa'nın silahlı mücadeleden yana tavır sergilediği
D) Mudanya Ateşkesi'nin kazanılan bir zaferin sonucu
olduğu
Ingiltere'nin Türkiye tarafını baskı altında tutmak istediği

TYT-3 5. Lozan Konferansı'nın ilk döneminde İngiltere temsilcisi Lord Curzon sürekli olarak Mondros'tan söz ediyor, İsmet Paşa ise "Ben buraya Mondros'tan değil, Mudanya'dan geldim." diyordu. Bu duruma bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Mondros Ateşkesi'nin bir yenilginin ardından imzalandığı B) Milli Mücadele'de kazanılan başarının görmezden gelindiği C) İsmet Paşa'nın silahlı mücadeleden yana tavır sergilediği D) Mudanya Ateşkesi'nin kazanılan bir zaferin sonucu olduğu Ingiltere'nin Türkiye tarafını baskı altında tutmak istediği