Soru:

TYT DENEME SINAVI 01 5. Atatürk Dönemi'nde ikinci kez çok partili siyasal hayata geçiş girişiminde bulunulmasında; I. cumhuriyet

TYT DENEME SINAVI
01
5. Atatürk Dönemi'nde ikinci kez çok partili siyasal
hayata geçiş girişiminde bulunulmasında;
I. cumhuriyet yönetimini demokratikleştirmek,
II. laiklik karşıtlarına örgütlenme imkânı sunmak,
III. dünyadaki ekonomik krizin yarattığı sosyal
huzursuzluğu azaltmak
amaçlarından hangilerinin etkili olduğu
savunulabilir?
AYalnız
!
BYalnız II
BI
I ve II
from
DYNe III
E) 1, 11 ve III

TYT DENEME SINAVI 01 5. Atatürk Dönemi'nde ikinci kez çok partili siyasal hayata geçiş girişiminde bulunulmasında; I. cumhuriyet yönetimini demokratikleştirmek, II. laiklik karşıtlarına örgütlenme imkânı sunmak, III. dünyadaki ekonomik krizin yarattığı sosyal huzursuzluğu azaltmak amaçlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? AYalnız ! BYalnız II BI I ve II from DYNe III E) 1, 11 ve III