Soru:

TYT / EA-SÖZ TARİH to be one Test 11 ● Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü 1856'dan beri savu- nan Avrupalı devletler, 1871'd

TYT / EA-SÖZ
TARİH
to be one Test 11
●
Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü 1856'dan beri savu-
nan Avrupalı devletler, 1871'den sonra bu siyasetlerini terk
edip Şark Meselesi'nden kendileri için pay çıkarmaya çalış-
mışlardır.
Avrupalı devletlerin, bu politikasının değişmesinin nede-
ni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Fransa'ya verilen kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi
B) Osmanlı Devleti'nin meşrutiyet yönetimine geçmesi
CYSanayi İnkılabi sonucunda işçi sınıfının ortaya çıkması
DY Osmanlı Devleti'nin Almanya ile yakınlaşma siyaseti ta-
kip etmesi
E) Balkan ulusları arasında bağımsızlık mücadelesinin güç
kazanması
Rusya Fransız İhtilali sonucunda önem kazanan aşağı-

TYT / EA-SÖZ TARİH to be one Test 11 ● Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü 1856'dan beri savu- nan Avrupalı devletler, 1871'den sonra bu siyasetlerini terk edip Şark Meselesi'nden kendileri için pay çıkarmaya çalış- mışlardır. Avrupalı devletlerin, bu politikasının değişmesinin nede- ni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Fransa'ya verilen kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi B) Osmanlı Devleti'nin meşrutiyet yönetimine geçmesi CYSanayi İnkılabi sonucunda işçi sınıfının ortaya çıkması DY Osmanlı Devleti'nin Almanya ile yakınlaşma siyaseti ta- kip etmesi E) Balkan ulusları arasında bağımsızlık mücadelesinin güç kazanması Rusya Fransız İhtilali sonucunda önem kazanan aşağı-