Soru:

TYT / KONTROL - FEN BİLİMLERİ 3 Bromtimol mavisi bir indikatör olup Asidik ortamda sarı . Nötr ortamda yeşil Bazik ortamda mavi

TYT / KONTROL - FEN BİLİMLERİ
3
Bromtimol mavisi bir indikatör olup
Asidik ortamda sarı
.
Nötr ortamda yeşil
Bazik ortamda mavi
renk vermektedir.
Şekildeki 1 mol HCl içeren ve 1 mol Ca(OH), içeren
sulu çözeltiler hazırlanarak içlerine bromtimol mavisi
daml

TYT / KONTROL - FEN BİLİMLERİ 3 Bromtimol mavisi bir indikatör olup Asidik ortamda sarı . Nötr ortamda yeşil Bazik ortamda mavi renk vermektedir. Şekildeki 1 mol HCl içeren ve 1 mol Ca(OH), içeren sulu çözeltiler hazırlanarak içlerine bromtimol mavisi damlatılıyor. HCI çözeltisi Ca(OH), çözeltisi 1 II Daha sonra bu çözeltilerin tamamı karıştırılarak III. bir çö- zelti elde ediliyor. Buna göre, aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlış- tir? A) Başlangıçta indikatör I. çözeltide sari, II. çözeltide mavi renk verir. B) I ve II. çözeltiler karıştırıldığında nötralleşme tepkimesi gerçekleşir. C) u çözelti elektrik akımını iletir. D) Indikatör Ill. çözeltide yeşil renk verir. E) Ill. çözeltide CaCl, tuzu bulunur.

Soru Çözümünü Göster