Soru:

TYT / KONTROL - SOSYAL BİLİMLER 7. Atatürk Dönemi'nde yaşanan; 5. Eş yükselt lindeki yü! noktaların Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe

TYT / KONTROL - SOSYAL BİLİMLER
7.
Atatürk Dönemi'nde yaşanan;
5.
Eş yükselt
lindeki yü!
noktaların
Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girmesi,
II.
Balkan Antantının yapılması,
Buna g
ritaları
sunda
III. Takrir-i Sükûn Kanunu'nun çıkarılması
A)
gelişmelerinden hangilerinin toplumsal düzeni sağla-
maya ve rejimi korumaya yönelik olduğu söylenebilir?
A) Yalnız
B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
C

TYT / KONTROL - SOSYAL BİLİMLER 7. Atatürk Dönemi'nde yaşanan; 5. Eş yükselt lindeki yü! noktaların Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girmesi, II. Balkan Antantının yapılması, Buna g ritaları sunda III. Takrir-i Sükûn Kanunu'nun çıkarılması A) gelişmelerinden hangilerinin toplumsal düzeni sağla- maya ve rejimi korumaya yönelik olduğu söylenebilir? A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III C