Soru:

TYT SOSYAL BİLİMLER 02 48. rap aş- cen len ru, Dört Halife Devri'nde sadece siyasi gelişmeler ve fetihler yaşanmamış, İslam Devl

TYT SOSYAL BİLİMLER 02
48.
rap
aş-
cen
len
ru,
Dört Halife Devri'nde sadece siyasi gelişmeler ve fetihler
yaşanmamış, İslam Devleti'nin kurumları da geliştirilmiştir
.
Ayrıca bu dönemde İslami kuralların kalıcı hâle getirilmesi
için kültürel çalışmalar yapılmıştır.
Parçada yer alan altı çizili gelişme ile aşağıdakilerden
hangisi arasında doğrudan bir ilişki kurulabilir?
A) Bilgelik ve hikmet evi anlamına gelen Beytü'l-hikme'nin
kurulması
B) Asayişin sağlanması için şurta teşkilatının oluşturul-
er-
masi
e
C) Endülüs'te Kurtuba Camisi'nin inşa edilmesi
D) Kuzey Afrika topraklarına seferler düzenlenmesi ve
Tunus'un ele geçirilmesi
E) Kur'an-ı Kerim'in kitap hâline getirilmesi ve çoğaltıl-
ması

TYT SOSYAL BİLİMLER 02 48. rap aş- cen len ru, Dört Halife Devri'nde sadece siyasi gelişmeler ve fetihler yaşanmamış, İslam Devleti'nin kurumları da geliştirilmiştir . Ayrıca bu dönemde İslami kuralların kalıcı hâle getirilmesi için kültürel çalışmalar yapılmıştır. Parçada yer alan altı çizili gelişme ile aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki kurulabilir? A) Bilgelik ve hikmet evi anlamına gelen Beytü'l-hikme'nin kurulması B) Asayişin sağlanması için şurta teşkilatının oluşturul- er- masi e C) Endülüs'te Kurtuba Camisi'nin inşa edilmesi D) Kuzey Afrika topraklarına seferler düzenlenmesi ve Tunus'un ele geçirilmesi E) Kur'an-ı Kerim'in kitap hâline getirilmesi ve çoğaltıl- ması