Soru:

TYT/SOSYA Bu testte sırasıyla, Tarih (1 - 5), Coğra dersi olmak üzere toplam 20 soru vardır. 1. Abbasi Devleti'nde Türkler, sade

TYT/SOSYA
Bu testte sırasıyla, Tarih (1 - 5), Coğra
dersi olmak üzere toplam 20 soru vardır.
1. Abbasi Devleti'nde Türkler, sadece orduda değil siyasi ve
idari sahada da güç kazandı. Türk komutanlar, idari kad-
rolarda görev alıp devletin yönetiminde büyük) ölçüde söz
sahibi oldu. Hatta Halife Mütevekkil'den itibaren halifelerin
belirlenmesinde rol oynadılar.
Bu gelişmelerin ortaya çıkmasının temel gerekçesi ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Abbasi halifelerinin saltanat usulü ile başa geçmeleri
B) Türklerin konar-göçer bir yaşam tarzına sahip olmaları
C) Abbasi Devleti'nde mevali politikasının uygulanmama-
SI
D) Selçuklu hükümdarlarının sultan unvanını kullanmaları
E) Moğolların İslam topraklarına akınlar düzenlemeleri

TYT/SOSYA Bu testte sırasıyla, Tarih (1 - 5), Coğra dersi olmak üzere toplam 20 soru vardır. 1. Abbasi Devleti'nde Türkler, sadece orduda değil siyasi ve idari sahada da güç kazandı. Türk komutanlar, idari kad- rolarda görev alıp devletin yönetiminde büyük) ölçüde söz sahibi oldu. Hatta Halife Mütevekkil'den itibaren halifelerin belirlenmesinde rol oynadılar. Bu gelişmelerin ortaya çıkmasının temel gerekçesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Abbasi halifelerinin saltanat usulü ile başa geçmeleri B) Türklerin konar-göçer bir yaşam tarzına sahip olmaları C) Abbasi Devleti'nde mevali politikasının uygulanmama- SI D) Selçuklu hükümdarlarının sultan unvanını kullanmaları E) Moğolların İslam topraklarına akınlar düzenlemeleri