Soru:

TYT/SOSYAL BİLİMLER 5. “İrade ve hâkimiyet kaynağı millettir. Bu irade ve hâki- miyetin, devletin vatandaşa ve vatandaşın devlet

TYT/SOSYAL BİLİMLER
5.
“İrade ve hâkimiyet kaynağı millettir. Bu irade ve hâki-
miyetin, devletin vatandaşa ve vatandaşın devlete vazi-
felerini yerine getirmek için kullanılması, partinin başlıca
prensiplerindendir. Kanunlar önünde mutlak bir eşitlik
kabu

TYT/SOSYAL BİLİMLER 5. “İrade ve hâkimiyet kaynağı millettir. Bu irade ve hâki- miyetin, devletin vatandaşa ve vatandaşın devlete vazi- felerini yerine getirmek için kullanılması, partinin başlıca prensiplerindendir. Kanunlar önünde mutlak bir eşitlik kabul eden, hiçbir ferde, hiçbir aileye, hiçbir sınıfa, hiçbir cemaate imtiyaz tanımayan yurttaşları halktan ve halkçı olarak kabul ederiz." Atatürk'ün halkçılıkla ilgili bu sözlerinin aşağıdaki in- kılaplardan hangisinin gerçekleşmesinde doğrudan etkili olduğu söylenebilir? A) Türkiye İktisat Kongresi'nin toplanması B) Türk Tarih Kurumunun açılması C) Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması Medeni Kanun'un kabulü E) Harf inkılabının yapılması

Soru Çözümünü Göster

Hesabını oluştur.
Sorunun çözümünü gör!

  • Ücretsiz 3 soru kredisi kazan
  • Günlük hediyelerini al
  • Fotoğraflarla sorularını sor

Zaten hesabın var mı ? Giriş yap