Soru:

TYT/Sosyal Bilimler 5. Mustafa Kemal Atatürk'ün, toplumdaki bütün ayrıcalıkla- ri kaldırıp, herkesin eşit haklara sahip olmasını

TYT/Sosyal Bilimler
5. Mustafa Kemal Atatürk'ün, toplumdaki bütün ayrıcalıkla-
ri kaldırıp, herkesin eşit haklara sahip olmasını sağlamak
için uygulamaya koyduğu ilke aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) Halkçılık
e) Milliyetçilik
B) Laiklik
Dlinkitapçılık
E) Devletçilik

TYT/Sosyal Bilimler 5. Mustafa Kemal Atatürk'ün, toplumdaki bütün ayrıcalıkla- ri kaldırıp, herkesin eşit haklara sahip olmasını sağlamak için uygulamaya koyduğu ilke aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Halkçılık e) Milliyetçilik B) Laiklik Dlinkitapçılık E) Devletçilik