Soru:

TYT/Sosyal Bilimler 7. 5. Türk Ceza Kanunu, İtalya Ceza Kanunu'ndan uyarlan- mış ve 1 Mart 1926 tarihinde kabul edilmiştir. Kanu

TYT/Sosyal Bilimler
7.
5.
Türk Ceza Kanunu, İtalya Ceza Kanunu'ndan uyarlan-
mış ve 1 Mart 1926 tarihinde kabul edilmiştir. Kanun
suçlar ve bunlara verilecek cezalar hakkında çağının
en medeni hükümlerini kapsamaktadır. Ticaret Kanu-
nu iki ana bölümden olusmustur. Birincisi olan Kara
Ticaret Kanunu dünyanın en gelişmiş ticaret kanunları
olan Alman ve İtalyan Ticaret Kanunları esas alınarak
op hazırlanmış ve 29 Mayıs 1926 tarihinde kabul edilerek
4.Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kara Ticaret
Kanunu'nun devamı olarak 13 Mayıs 929 tarihinde ka-
SH
bul edilen Deniz Ticaret Kanunu, Alman kanunlarından
yararlanılarak hazırlanmış ve yürürlüğe sokulmuştur.
Buna göre Türk hukuk sistemi ile ilgili;
1. Hukuk birliği yoktur,
II. Çağdaş hukuk normlarına uygun
hâle getirilmistir,
III. Medeni Kanun düzenlemelerine yer verilmiştir -
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II
E) II e III
nu
nivoa (o
Boogie
uublogsynildsbluzow Tent instala

TYT/Sosyal Bilimler 7. 5. Türk Ceza Kanunu, İtalya Ceza Kanunu'ndan uyarlan- mış ve 1 Mart 1926 tarihinde kabul edilmiştir. Kanun suçlar ve bunlara verilecek cezalar hakkında çağının en medeni hükümlerini kapsamaktadır. Ticaret Kanu- nu iki ana bölümden olusmustur. Birincisi olan Kara Ticaret Kanunu dünyanın en gelişmiş ticaret kanunları olan Alman ve İtalyan Ticaret Kanunları esas alınarak op hazırlanmış ve 29 Mayıs 1926 tarihinde kabul edilerek 4.Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kara Ticaret Kanunu'nun devamı olarak 13 Mayıs 929 tarihinde ka- SH bul edilen Deniz Ticaret Kanunu, Alman kanunlarından yararlanılarak hazırlanmış ve yürürlüğe sokulmuştur. Buna göre Türk hukuk sistemi ile ilgili; 1. Hukuk birliği yoktur, II. Çağdaş hukuk normlarına uygun hâle getirilmistir, III. Medeni Kanun düzenlemelerine yer verilmiştir - yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II e III nu nivoa (o Boogie uublogsynildsbluzow Tent instala