Soru:

u birey EĞİTİM KURUMLARI 4. Asya Hun Hükümdarı Ho-han-yeh'in kurultayda, Çin bas- kısının artmasını gerekçe göstererek Çin'in hâ

u
birey
EĞİTİM
KURUMLARI
4. Asya Hun Hükümdarı Ho-han-yeh'in kurultayda, Çin bas-
kısının artmasını gerekçe göstererek Çin'in hâkimiyeti
altına girmeyi teklif etmesi üzerine ülkenin batı kanadını
yöneten kardeşi çi-çi, "Boyun eğmeyeceğiz. Çünkü bu,
şan ve şerefle yaşamış olan ecdadımıza karşı yapılması
mümkün ihanetlerin en büyüğüdür. Atalarımız bizlere ge-
niş ülkelerle birlikte hürriyet ve istiklali de emanet ettiler.
Savaşçı ve süvari hayatımız sayesinde yabancıları titre-
ten bir millet olduk. Korumakla vazifeli bulunduğumuz ve
bugüne kadar koruduğumuz bütün bu emanetleri, adi bir
ömür uğruna feda edemeyiz. Hepimizin bildiği gibi sa-
vaşta erlerin kaderi ölümdür. Biz ölsek de kahramanlığı-
mizin şanı yaşayacak, çocuklarımız ve torunlarımız diğer
kavimlerin efendisi olacaktır." cevabını vermiştir.
Çi-çi'nin bu konuşmasından Türklerde,
mill değerlere bağlı olma,
II. gelişmiş bir askeri yeteneğe sahip olma,
III. cihana hükmetme arzusunu taşıma
özelliklerinden hangilerinin var olduğu savunulabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız III
Chrvell
D) Il ve
E) I, II ve II

u birey EĞİTİM KURUMLARI 4. Asya Hun Hükümdarı Ho-han-yeh'in kurultayda, Çin bas- kısının artmasını gerekçe göstererek Çin'in hâkimiyeti altına girmeyi teklif etmesi üzerine ülkenin batı kanadını yöneten kardeşi çi-çi, "Boyun eğmeyeceğiz. Çünkü bu, şan ve şerefle yaşamış olan ecdadımıza karşı yapılması mümkün ihanetlerin en büyüğüdür. Atalarımız bizlere ge- niş ülkelerle birlikte hürriyet ve istiklali de emanet ettiler. Savaşçı ve süvari hayatımız sayesinde yabancıları titre- ten bir millet olduk. Korumakla vazifeli bulunduğumuz ve bugüne kadar koruduğumuz bütün bu emanetleri, adi bir ömür uğruna feda edemeyiz. Hepimizin bildiği gibi sa- vaşta erlerin kaderi ölümdür. Biz ölsek de kahramanlığı- mizin şanı yaşayacak, çocuklarımız ve torunlarımız diğer kavimlerin efendisi olacaktır." cevabını vermiştir. Çi-çi'nin bu konuşmasından Türklerde, mill değerlere bağlı olma, II. gelişmiş bir askeri yeteneğe sahip olma, III. cihana hükmetme arzusunu taşıma özelliklerinden hangilerinin var olduğu savunulabilir? A) Yalnız! B) Yalnız III Chrvell D) Il ve E) I, II ve II