Soru:

ÜNİTE 5 1. 1. Ashab-i Suffa denilen İslami eğitim alan bir zümrenin oluşturulması II. Kur'an hafızlarına devletin destek vermesi

ÜNİTE 5
1.
1. Ashab-i Suffa denilen İslami eğitim alan bir zümrenin
oluşturulması
II. Kur'an hafızlarına devletin destek vermesi v
III. Hutbelerde ayet ve hadislerin işlenmesi
IN
Yukarıdakilerden hangilerinin Kur'an'ın özgün hâlinin
bozulmaması, değişik anlam ve yorumların ortaya çık-
maması amacına yönelik olduğu savunulur?
A) Yalnız
B) Yalnız 11
sia
D) II ve III
content
E) I, II ve III
C) I ve II
To

ÜNİTE 5 1. 1. Ashab-i Suffa denilen İslami eğitim alan bir zümrenin oluşturulması II. Kur'an hafızlarına devletin destek vermesi v III. Hutbelerde ayet ve hadislerin işlenmesi IN Yukarıdakilerden hangilerinin Kur'an'ın özgün hâlinin bozulmaması, değişik anlam ve yorumların ortaya çık- maması amacına yönelik olduğu savunulur? A) Yalnız B) Yalnız 11 sia D) II ve III content E) I, II ve III C) I ve II To