Soru:

URE 347872C2 1. Osmanlı Devleti, izlediği fetih politikasıyla XV ve XVI. yüz- yıllarda geniş sınırlara ulaşmış, birçok milleti e

URE
347872C2
1.
Osmanlı Devleti, izlediği fetih politikasıyla XV ve XVI. yüz-
yıllarda geniş sınırlara ulaşmış, birçok milleti egemenliği
altına almıştır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisini zorunluluk hâ-
line getirdiği söylenebilir?
A) Ahi teşkilatının kurulmasını
B) Devlet örgütlenmesinin geliştirilmesini
C) Hukuk birliğinin sağlanmasını
D) Islahat hareketlerinin başlatılmasını
E) Avrupa'daki gelişmelerden yararlanılmasını

URE 347872C2 1. Osmanlı Devleti, izlediği fetih politikasıyla XV ve XVI. yüz- yıllarda geniş sınırlara ulaşmış, birçok milleti egemenliği altına almıştır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisini zorunluluk hâ- line getirdiği söylenebilir? A) Ahi teşkilatının kurulmasını B) Devlet örgütlenmesinin geliştirilmesini C) Hukuk birliğinin sağlanmasını D) Islahat hareketlerinin başlatılmasını E) Avrupa'daki gelişmelerden yararlanılmasını