Soru:

ÜRKÇE B U- IZ in - k n k r. 7 ? 19. Zarf-fiil eklerinden birini alan ve cümlede zarf görevinde bulunan fiilimsiler zarf-fiildir.

ÜRKÇE
B
U-
IZ
in
-
k
n
k
r.
7
?
19. Zarf-fiil eklerinden birini alan ve cümlede
zarf görevinde bulunan fiilimsiler zarf-fiildir.
Zarf-fiiller cümleye durum ya da zaman an-
lamı katar.
Aşağıdakilerin hangisinde zarf-fiil cümleye
yay ayraç içinde verilen anlamı katmamış-
tır?
A) Biz Türkçe dersinde her zaman eğlenerek
öğreniyoruz. (durum)
B) Gözlerini annesinden ayırmadan hikâyeyi
dinliyordu. (durum)
C) Bir anda karşıma çıkınca ne diyeceğimi bi-
lemedim. (zaman)
D) Eve girdiğim vakit güle oynaya sohbet edi-
yorlardı. (zaman)

ÜRKÇE B U- IZ in - k n k r. 7 ? 19. Zarf-fiil eklerinden birini alan ve cümlede zarf görevinde bulunan fiilimsiler zarf-fiildir. Zarf-fiiller cümleye durum ya da zaman an- lamı katar. Aşağıdakilerin hangisinde zarf-fiil cümleye yay ayraç içinde verilen anlamı katmamış- tır? A) Biz Türkçe dersinde her zaman eğlenerek öğreniyoruz. (durum) B) Gözlerini annesinden ayırmadan hikâyeyi dinliyordu. (durum) C) Bir anda karşıma çıkınca ne diyeceğimi bi- lemedim. (zaman) D) Eve girdiğim vakit güle oynaya sohbet edi- yorlardı. (zaman)