Soru:

Uzun bir sürece yayılan Haçlı Seferleri İslam dünyası- ni hedef almıştır. Sonuç itibarıyla da günümüze kadar etkileri süren önem

Uzun bir sürece yayılan Haçlı Seferleri İslam dünyası-
ni hedef almıştır. Sonuç itibarıyla da günümüze kadar
etkileri süren önemli bir tarihî gelişmedir. XI. yüzyılın
sonlarında başlayan bu seferler, aralıklarla XIII. yüzyı-
lin sonuna kadar devam etmiştir. Haçlılara karşı Anado-
lu'da mücadeleye girişen ilk deviet, Türkiye Selçukluları
olmuş; diğer beylikler ve topluluklar da bu mücadeleler-
de Selçukluları desteklemiştir.
Buna göre Türklerin Haçlı Seferleri'ne karşı Anadolu
topraklarını savunmasında;
1. Türk-İslam birliğini sağlama, +
II. dinî nitelikli ayaklanmaların önüne geçme,
III. Bizans'ın elinden aldığı topraklarda kalıcılığı sağlama
amaçlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebi-
lir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
EY I, II ve III

Uzun bir sürece yayılan Haçlı Seferleri İslam dünyası- ni hedef almıştır. Sonuç itibarıyla da günümüze kadar etkileri süren önemli bir tarihî gelişmedir. XI. yüzyılın sonlarında başlayan bu seferler, aralıklarla XIII. yüzyı- lin sonuna kadar devam etmiştir. Haçlılara karşı Anado- lu'da mücadeleye girişen ilk deviet, Türkiye Selçukluları olmuş; diğer beylikler ve topluluklar da bu mücadeleler- de Selçukluları desteklemiştir. Buna göre Türklerin Haçlı Seferleri'ne karşı Anadolu topraklarını savunmasında; 1. Türk-İslam birliğini sağlama, + II. dinî nitelikli ayaklanmaların önüne geçme, III. Bizans'ın elinden aldığı topraklarda kalıcılığı sağlama amaçlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebi- lir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III EY I, II ve III