Soru:

v Tepkileye ywer illuuiert kaliyasas Lemkente- ğişmiştir. Kütleleri sırasıyla 10 g, 20 g ve 30 g olan X, Y ve Z cisim- lerinin s

v Tepkileye ywer illuuiert kaliyasas Lemkente-
ğişmiştir.
Kütleleri sırasıyla 10 g, 20 g ve 30 g olan X, Y ve Z cisim-
lerinin sıcaklıklarını 5°C artırabilmek için eşit miktarda isi
enerjisi veriliyor.
Buna göre cisimlerin öz isıları arasındaki ilişki aşağı-
dakilerden hangisi gibi olur?
A) Cx = cy=cz
C) Cy> cx>cz
B) Cz> cy>
D) cx > Cycz

v Tepkileye ywer illuuiert kaliyasas Lemkente- ğişmiştir. Kütleleri sırasıyla 10 g, 20 g ve 30 g olan X, Y ve Z cisim- lerinin sıcaklıklarını 5°C artırabilmek için eşit miktarda isi enerjisi veriliyor. Buna göre cisimlerin öz isıları arasındaki ilişki aşağı- dakilerden hangisi gibi olur? A) Cx = cy=cz C) Cy> cx>cz B) Cz> cy> D) cx > Cycz