Soru:

V. TYT-4 AL BİLİMLER TESTİ Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü unda olmayan veya farklı müfredat

V.
TYT-4
AL BİLİMLER TESTİ
Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü
unda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25)
Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
3.
ya
na
Osmanlı Devleti kendinden önceki Türk devletlerinde
var olan veraset anlayışında değişikliğe giderek I. Mu-
rat Dönemi'nde “Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır.”
anlayışı yerine "Ülke padişah ve oğullarının malıdır." an-
layışını benimsemiştir.
Bu değişiklik ile aşağıdakilerden hangisi amaçlan-
mıştır?
A) Saray kadınlarının yönetimdeki etkisini kırmak
B) Sancağa çıkma geleneğine son vermek
C) Taht kavgalardın önüne geçmek
D D) Düzenli ordunun kurulmasını kolaylaştırmak
E) Ücretli askerleri disiplin altına almak
a-

V. TYT-4 AL BİLİMLER TESTİ Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü unda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 3. ya na Osmanlı Devleti kendinden önceki Türk devletlerinde var olan veraset anlayışında değişikliğe giderek I. Mu- rat Dönemi'nde “Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır.” anlayışı yerine "Ülke padişah ve oğullarının malıdır." an- layışını benimsemiştir. Bu değişiklik ile aşağıdakilerden hangisi amaçlan- mıştır? A) Saray kadınlarının yönetimdeki etkisini kırmak B) Sancağa çıkma geleneğine son vermek C) Taht kavgalardın önüne geçmek D D) Düzenli ordunun kurulmasını kolaylaştırmak E) Ücretli askerleri disiplin altına almak a-