Soru:

ve Uygurla Bu durumun Türk devletlerinde asagi sine ortam hazırladığı Savunulamaz? A) Tüm hükümdarların yöhetimde başarılı olmas

ve Uygurla
Bu durumun Türk devletlerinde asagi
sine ortam hazırladığı Savunulamaz?
A) Tüm hükümdarların yöhetimde başarılı olmasına
BL Devletin bir hanedan/tarafından yönetilmesine
ci Aakimiyetin mesadiyet kaynağının ilahi olmasına
D) Mulk hanedan ailesinindir." anlayışının benimsenmesine
E) Hükümdarların halk üzerindeki otoritesinin güçlenmesine
(2.
Emeviler Dönemi'nde milliyetçi, Abbasiler Dönemi'nde
ümmetçi bir politika izlenmiştir.
Buna göre Emeviler Dönemi'ndeki,
Arap olmayan Müslümanların mevali (azatlı köle)
olarak görülmesi,
II. halifeliğin aynı aileye mensup kişiler arasında el
değiştirmesi,
III, orduda ve yönetimde sadece Arap olanlara görev
verilmesi
uygulamalarından hangilerinin Abbasiler Dönemi'nde
görüldüğü söylenemez?
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) I ve II
DI ve III
E)), II ve III
.
Osmanlı Devleti'nde miri toprakları işleyen köylünün topra-
ğı habersiz terk etmesi ve sebepsiz olarak üç yıl üst üste
boş bırakması yasaktı. Toprağı işleyen köylü elde ettiği
üründen 1/10 ile 1/2 arasında değişen oranlarda vergi öde-
mekle yükümlüydü. Köylü toprağı satamaz, vakfedemez
ve devredemezdi. Ölen köylünün toprağının işleme hakkı
oğullarına geçerdi.
Buna göre, Osmanlı Devleti'nde uygulanan bu toprak
sistemiyle aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı
söylenemez?
A) Tarımsal üretimde sürekliliğin sağlanmasının
By Devletin tasrada

ve Uygurla Bu durumun Türk devletlerinde asagi sine ortam hazırladığı Savunulamaz? A) Tüm hükümdarların yöhetimde başarılı olmasına BL Devletin bir hanedan/tarafından yönetilmesine ci Aakimiyetin mesadiyet kaynağının ilahi olmasına D) Mulk hanedan ailesinindir." anlayışının benimsenmesine E) Hükümdarların halk üzerindeki otoritesinin güçlenmesine (2. Emeviler Dönemi'nde milliyetçi, Abbasiler Dönemi'nde ümmetçi bir politika izlenmiştir. Buna göre Emeviler Dönemi'ndeki, Arap olmayan Müslümanların mevali (azatlı köle) olarak görülmesi, II. halifeliğin aynı aileye mensup kişiler arasında el değiştirmesi, III, orduda ve yönetimde sadece Arap olanlara görev verilmesi uygulamalarından hangilerinin Abbasiler Dönemi'nde görüldüğü söylenemez? A) Yalnız B) Yalnız II C) I ve II DI ve III E)), II ve III . Osmanlı Devleti'nde miri toprakları işleyen köylünün topra- ğı habersiz terk etmesi ve sebepsiz olarak üç yıl üst üste boş bırakması yasaktı. Toprağı işleyen köylü elde ettiği üründen 1/10 ile 1/2 arasında değişen oranlarda vergi öde- mekle yükümlüydü. Köylü toprağı satamaz, vakfedemez ve devredemezdi. Ölen köylünün toprağının işleme hakkı oğullarına geçerdi. Buna göre, Osmanlı Devleti'nde uygulanan bu toprak sistemiyle aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez? A) Tarımsal üretimde sürekliliğin sağlanmasının By Devletin tasrada