Soru:

VI 5. Tarih Öğretmeni Yunus, öğrencilerine “Osmanlı Dev- leti'nde padişah değişikliğinde defterdarın hazinede nakit bulundurmak

VI
5.
Tarih Öğretmeni Yunus, öğrencilerine “Osmanlı Dev-
leti'nde padişah değişikliğinde defterdarın hazinede
nakit bulundurmak için büyük çabalar harcadığını,
devletin taht değişiklikleri sırasında maliyesinde ciddi
sıkıntılar yaşadığını” ifade etmiştir.
Tarih öğretmeninin söz ettiği durum, Osmanlı dev-
let hazinesinin aşağıdakilerden hangisinin karşı-
lanmasında güçlükler yaşadığını kanıtlar nitelikte-
dir?
A) Sefer giderleri
B) Cülus giderleri
C) Kapıkulu maaşları
D) Savaş tazminatları
E) Şehzade masrafları

VI 5. Tarih Öğretmeni Yunus, öğrencilerine “Osmanlı Dev- leti'nde padişah değişikliğinde defterdarın hazinede nakit bulundurmak için büyük çabalar harcadığını, devletin taht değişiklikleri sırasında maliyesinde ciddi sıkıntılar yaşadığını” ifade etmiştir. Tarih öğretmeninin söz ettiği durum, Osmanlı dev- let hazinesinin aşağıdakilerden hangisinin karşı- lanmasında güçlükler yaşadığını kanıtlar nitelikte- dir? A) Sefer giderleri B) Cülus giderleri C) Kapıkulu maaşları D) Savaş tazminatları E) Şehzade masrafları