Soru:

w Soru 2 Dünya üzerinde barışın sağlanması, ülke- ler, bölgeler ve kıtalar arasında sosyal kül- türel ve ekonomik özelliklerin g

w
Soru 2
Dünya üzerinde barışın sağlanması, ülke-
ler, bölgeler ve kıtalar arasında sosyal kül-
türel ve ekonomik özelliklerin gelişmesi için
bölgesel ve ulusal örgütler kurulmuştur.
AB
üyesi
BM
Güvenlik
Konseyi
Daimi Üyesi
OECD
G-7
K
Fransa
ABD
İtalya
İsviçre
Çin
SSSS
Yukarıdaki tabloda yapılan eşleştirme-
lerin hangisinde bir hata yapılmıştır?
A) Fransa
B) ABD
D) İsviçre
C) İtalya
E) Çin

w Soru 2 Dünya üzerinde barışın sağlanması, ülke- ler, bölgeler ve kıtalar arasında sosyal kül- türel ve ekonomik özelliklerin gelişmesi için bölgesel ve ulusal örgütler kurulmuştur. AB üyesi BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi OECD G-7 K Fransa ABD İtalya İsviçre Çin SSSS Yukarıdaki tabloda yapılan eşleştirme- lerin hangisinde bir hata yapılmıştır? A) Fransa B) ABD D) İsviçre C) İtalya E) Çin