Soru:

wit ECUE MIUM Rutin 11821) Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler - 1 nu- 35. Türkiye'de 1923-1929 yılları çeşitli politikalarla

wit
ECUE
MIUM
Rutin
11821)
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler - 1
nu-
35. Türkiye'de 1923-1929 yılları çeşitli politikalarla eko-
nomik ve toplumsal değişmenin hız kazandığı bir dö-
nemdir. Bu ekonomik dönemin başlaması, gelişmesi
ve bitmesinde çeşitli iç ve dış olaylar etkili olmuştur.
Bu olaylar içerisinde;
I. Lozan Barış Antlaşması,
II. Büyük Buhran,
( II. İkinci Dünya Savaşı,
IV. İzmir İktisat Kongresi,
V. Devlet Planlama Teşkilatı
gelişmelerinden hangileri yoktur?
A) I've || B) II ve III
D) Ni ye v
III ve IV
E) IV V V

wit ECUE MIUM Rutin 11821) Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler - 1 nu- 35. Türkiye'de 1923-1929 yılları çeşitli politikalarla eko- nomik ve toplumsal değişmenin hız kazandığı bir dö- nemdir. Bu ekonomik dönemin başlaması, gelişmesi ve bitmesinde çeşitli iç ve dış olaylar etkili olmuştur. Bu olaylar içerisinde; I. Lozan Barış Antlaşması, II. Büyük Buhran, ( II. İkinci Dünya Savaşı, IV. İzmir İktisat Kongresi, V. Devlet Planlama Teşkilatı gelişmelerinden hangileri yoktur? A) I've || B) II ve III D) Ni ye v III ve IV E) IV V V