Soru:

WW Emeviler Dönemi'nde, mevali politikası izlenmiş ve aynca babadan oğula geçen bir saltanat sistemi uygulanmıştır. Emevilerin b

WW
Emeviler Dönemi'nde, mevali politikası izlenmiş ve aynca
babadan oğula geçen bir saltanat sistemi uygulanmıştır.
Emevilerin bu uygulamasının kendisinden önceki;
L Halifeler Araplar arasında
istişare ile seçilir.
11. Müslümanlar eğitimli olmalıdır.
(II. Müslümanlar arasındaki kardeşlik önemlidir.
durumlarından hangileriyle çeliştiği söylenebilir?
4) Yalnız
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) X ve III
E) II ve III
Il

WW Emeviler Dönemi'nde, mevali politikası izlenmiş ve aynca babadan oğula geçen bir saltanat sistemi uygulanmıştır. Emevilerin bu uygulamasının kendisinden önceki; L Halifeler Araplar arasında istişare ile seçilir. 11. Müslümanlar eğitimli olmalıdır. (II. Müslümanlar arasındaki kardeşlik önemlidir. durumlarından hangileriyle çeliştiği söylenebilir? 4) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III D) X ve III E) II ve III Il