Soru:

XIX. yüzyılda imparatorluk yapılanmasına sahip olan Os- manlı Devleti'nde azınlık isyanları yaşanmıştır. Balkanlarda yaşanan bu

XIX. yüzyılda imparatorluk yapılanmasına sahip olan Os-
manlı Devleti'nde azınlık isyanları yaşanmıştır. Balkanlarda
yaşanan bu karışıklığa son vermek amacıyla Osmanlıcılık
fikri doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin bu amaçla yapılan çalışma-
lardan olduğu savunulabilir?
A) Nazırlık sistemine geçilmesi
B) Sened-i İttifak'ın imzalanması
C) Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi
D) Nizam-ı Cedit'in kurulması
E) Diplomat yetiştirmek amacıyla tercüme odaları oluştu-
rulması

XIX. yüzyılda imparatorluk yapılanmasına sahip olan Os- manlı Devleti'nde azınlık isyanları yaşanmıştır. Balkanlarda yaşanan bu karışıklığa son vermek amacıyla Osmanlıcılık fikri doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisinin bu amaçla yapılan çalışma- lardan olduğu savunulabilir? A) Nazırlık sistemine geçilmesi B) Sened-i İttifak'ın imzalanması C) Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi D) Nizam-ı Cedit'in kurulması E) Diplomat yetiştirmek amacıyla tercüme odaları oluştu- rulması