Soru:

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde, 1. Avrupa mallarının iç pazarda pazarlanması, II. ham madde ticaretinin yoğunluk kazanması, I

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde,
1. Avrupa mallarının iç pazarda pazarlanması,
II. ham madde ticaretinin yoğunluk kazanması,
III. yabancı tüccarın iç gümrük ödeme yükümlülüğünden
kurtulmas
durumlarından hangilerinin, yabancı yatırımların ülke-
ye girmesinde etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
(2008 - Ad. Bak. Adli Yar. Hkm. Aday.)

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde, 1. Avrupa mallarının iç pazarda pazarlanması, II. ham madde ticaretinin yoğunluk kazanması, III. yabancı tüccarın iç gümrük ödeme yükümlülüğünden kurtulmas durumlarından hangilerinin, yabancı yatırımların ülke- ye girmesinde etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III (2008 - Ad. Bak. Adli Yar. Hkm. Aday.)