Soru:

Yabaner igi duymaktadır, opine # Ataturkree cap qald politikasına uygun hareket etmist III. Alacakayuktok kazdanın bas angio Osm

Yabaner
igi duymaktadır,
opine
# Ataturkree cap qald
politikasına uygun hareket etmist
III. Alacakayuktok kazdanın bas angio Osmanlı Der
leti Dönemine dayanmaktadır
yargılanndan hangilerinirdoğru olduğu söylene
bilir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 11
D) I ve II
C) Yalnız
E) I, II ve I
2. Hz.Ömer Döneminde fetihlerin sürektori saclamak
icin ordugán çehidler kuruldu. Fetinleri daha sistemli
hale getirmek için de Divani Cund Ordu Divanilaug
turuldu. Aynica ordunun maaşını ye gidederini karşa-
mak için ikta sistemi uygulanmaya başlang
Yalnızca bu bilgilerden hareketler
Askeri alanda düzenlemeler yapılmıştır,
İslam Devleti en geniş sınırlarına ulasmıştır.
III. Devlet teşkilatlanmasında bat medeniyetler omel
almıştır
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
o
A
A) Yalnız! B) Yazi1 Cami I
D) I ve II
E) Il ve Il

Yabaner igi duymaktadır, opine # Ataturkree cap qald politikasına uygun hareket etmist III. Alacakayuktok kazdanın bas angio Osmanlı Der leti Dönemine dayanmaktadır yargılanndan hangilerinirdoğru olduğu söylene bilir? A) Yalnız 1 B) Yalnız 11 D) I ve II C) Yalnız E) I, II ve I 2. Hz.Ömer Döneminde fetihlerin sürektori saclamak icin ordugán çehidler kuruldu. Fetinleri daha sistemli hale getirmek için de Divani Cund Ordu Divanilaug turuldu. Aynica ordunun maaşını ye gidederini karşa- mak için ikta sistemi uygulanmaya başlang Yalnızca bu bilgilerden hareketler Askeri alanda düzenlemeler yapılmıştır, İslam Devleti en geniş sınırlarına ulasmıştır. III. Devlet teşkilatlanmasında bat medeniyetler omel almıştır yargılarından hangilerine ulaşılabilir? o A A) Yalnız! B) Yazi1 Cami I D) I ve II E) Il ve Il