Soru:

yan kitabın adim 13. Suyun, kayaçların yapısındaki bazı mineral- leri çözebildiğini biliyor muydunuz? Yağmur yağdığında havada v

yan
kitabın
adim
13. Suyun, kayaçların yapısındaki bazı mineral-
leri çözebildiğini biliyor muydunuz? Yağmur
yağdığında havada ve toprakta bulunan kar-
bondioksit, yağmur damlasının içinde çözünür.
Böylece karbonik asit oluşur ve bu asit, bazı
kayaçları özellikle de kireç taşını aşındırır.
Asit içeren sular, kireç taşının içindeki çat-
laklara girer ve zamanla kireç taşının bazı
II
mag.
III
bölümlerinde oyuklar açar. Kireç taşından olu-
şan mağaralar da işte bu yolla meydana gelir.
IV
Bu parçada numaralanmış sözcükler-
le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
All. sözcük, terim anlamıyla kullanılmıştır.
BH. sözcük, temel anlamıyla kullanılmıştır.
ONII
.
NIII. sözcük, yansıma sözcükten oluşmuş
de temel anlamıyla kullanılmıştır.
D) IV. sözcük, mecaz anlamıyla kullanılmıştır.

yan kitabın adim 13. Suyun, kayaçların yapısındaki bazı mineral- leri çözebildiğini biliyor muydunuz? Yağmur yağdığında havada ve toprakta bulunan kar- bondioksit, yağmur damlasının içinde çözünür. Böylece karbonik asit oluşur ve bu asit, bazı kayaçları özellikle de kireç taşını aşındırır. Asit içeren sular, kireç taşının içindeki çat- laklara girer ve zamanla kireç taşının bazı II mag. III bölümlerinde oyuklar açar. Kireç taşından olu- şan mağaralar da işte bu yolla meydana gelir. IV Bu parçada numaralanmış sözcükler- le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? All. sözcük, terim anlamıyla kullanılmıştır. BH. sözcük, temel anlamıyla kullanılmıştır. ONII . NIII. sözcük, yansıma sözcükten oluşmuş de temel anlamıyla kullanılmıştır. D) IV. sözcük, mecaz anlamıyla kullanılmıştır.