Soru:

yard A) Yah statüye göre D) I ve III A) ayılması karekök 10. 8. etli bir nangi- Yeni Türk devletinde, 1. Tevhid-i Tedrisat Kanun

yard
A) Yah
statüye göre
D) I ve III
A)
ayılması
karekök
10.
8.
etli bir
nangi-
Yeni Türk devletinde,
1. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi,
yeni ölçü birimlerinin kullanılması, ink
III. ayrıcalık belirten unvan ve sanların kaldırılması
mü-
sina
gelişmeleri inkılapçılık, halkçılık ve milliyetçilik
ilkeleriyle ilişki bakımından aşağıdakilerin hangi.
sinde doğru olarak gruplanmıştır?
inkılapçılık Halkçılık Milliyetçilik
a
JU-
III
III
11 L
1
1
.

yard A) Yah statüye göre D) I ve III A) ayılması karekök 10. 8. etli bir nangi- Yeni Türk devletinde, 1. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi, yeni ölçü birimlerinin kullanılması, ink III. ayrıcalık belirten unvan ve sanların kaldırılması mü- sina gelişmeleri inkılapçılık, halkçılık ve milliyetçilik ilkeleriyle ilişki bakımından aşağıdakilerin hangi. sinde doğru olarak gruplanmıştır? inkılapçılık Halkçılık Milliyetçilik a JU- III III 11 L 1 1 .