Soru:

yasal olarak almak zorunda olmayan veya 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işa 1. 3. c

yasal olarak almak zorunda olmayan veya
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işa
1.
3. c
a
k
f
N
Orta Asya, geniş bozkırların ve çöllerin bulunduğu bir böl-
gedir. Altay Dağları, Ötüken Dağları, Sayan Dağları bölge-
nin en önemli dağlarıdır. Bu bölgede Amuderya (Ceyhun),
Siriderya (Seyhun), Orhun, Selenga ve İrtiş ırmakları var-
dır. Bu coğrafyada geniş düzlükler, bozkırlar, bataklıklar
ve kuş uçmaz kervan geçmez çöller olduğu gibi yüksekliği
insanda derin tesirler uyandıran 7.000 metrenin üzerinde
dağlar bulunmaktadır. Bölgenin sert ve şiddetli bir kara-
sal iklimi vardır. Gece ve gündüz, kış ve yaz arasındaki
sicaklık farkları oldukça fazladır. Bu yüzden iklim kuraktır
ve yıllık ortalama yağış miktarı oldukça düşüktür.
Bu özelliklerin Türkler üzerindeki etkileri arasında
aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Tarıma ticari faaliyetten fazla önem verilmesi
B) Boy teşkilatının oluşturulması
C) Temel geçim kaynağının hayvancılık olması
D) Atın gündelik yaşamın bir parçası olması
E) Konargöçer bir yaşam tarzının benimsenmesi
4.
karekök

yasal olarak almak zorunda olmayan veya 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işa 1. 3. c a k f N Orta Asya, geniş bozkırların ve çöllerin bulunduğu bir böl- gedir. Altay Dağları, Ötüken Dağları, Sayan Dağları bölge- nin en önemli dağlarıdır. Bu bölgede Amuderya (Ceyhun), Siriderya (Seyhun), Orhun, Selenga ve İrtiş ırmakları var- dır. Bu coğrafyada geniş düzlükler, bozkırlar, bataklıklar ve kuş uçmaz kervan geçmez çöller olduğu gibi yüksekliği insanda derin tesirler uyandıran 7.000 metrenin üzerinde dağlar bulunmaktadır. Bölgenin sert ve şiddetli bir kara- sal iklimi vardır. Gece ve gündüz, kış ve yaz arasındaki sicaklık farkları oldukça fazladır. Bu yüzden iklim kuraktır ve yıllık ortalama yağış miktarı oldukça düşüktür. Bu özelliklerin Türkler üzerindeki etkileri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Tarıma ticari faaliyetten fazla önem verilmesi B) Boy teşkilatının oluşturulması C) Temel geçim kaynağının hayvancılık olması D) Atın gündelik yaşamın bir parçası olması E) Konargöçer bir yaşam tarzının benimsenmesi 4. karekök