Soru:

YAYINLARI SİNDİRİM SİSTEMİ 19. Aşağıdaki özdeş kapların içerisine eşit miktarda su dökülerek içlerine belirtilen besinler konulu

YAYINLARI
SİNDİRİM SİSTEMİ
19. Aşağıdaki özdeş kapların içerisine eşit miktarda su dökülerek içlerine belirtilen besinler konuluyor.
X SIVISI
Y SIVISI
Z SIVISI
Su
Su
Su
Patates dilimleri
Tereyağ
Dilimlenmiş et
Bu kapların üzerine yukarıdaki sıvılar ekleniyor.
Buna göre;
1. 2. kapta kimyasal sindirim olayı gerçekleşmiyorsa, Y sivisi kesinlikle karaciğerden salgılanan safra sivisidir.
II. 1. kapta kimyasal sindirim olayı gerçekleşiyorsa, X sivisi 3. kaba eklenseydi o kapta da kimyasal sindirim olayı gerçek-
leşebilirdi.
III. 3. kapta kimyasal sindirim olayı gerçekleşiyorsa, Z Sivisi mideden salgılanan sivi olabilir.
verilenlerden hangileri doğru olabilir?
C) II ve III
D) I, II ve III
A) Yalnız 11
B) I ve III
20. Aşağıda ağız, mide ve ince bağırsakta enzimler yardımıy-
la bazı besin maddelerinin yapı taşlarına ayrıldığı gösteril-
mektedir.
Besin Yapısı Oluşan Yapılar

YAYINLARI SİNDİRİM SİSTEMİ 19. Aşağıdaki özdeş kapların içerisine eşit miktarda su dökülerek içlerine belirtilen besinler konuluyor. X SIVISI Y SIVISI Z SIVISI Su Su Su Patates dilimleri Tereyağ Dilimlenmiş et Bu kapların üzerine yukarıdaki sıvılar ekleniyor. Buna göre; 1. 2. kapta kimyasal sindirim olayı gerçekleşmiyorsa, Y sivisi kesinlikle karaciğerden salgılanan safra sivisidir. II. 1. kapta kimyasal sindirim olayı gerçekleşiyorsa, X sivisi 3. kaba eklenseydi o kapta da kimyasal sindirim olayı gerçek- leşebilirdi. III. 3. kapta kimyasal sindirim olayı gerçekleşiyorsa, Z Sivisi mideden salgılanan sivi olabilir. verilenlerden hangileri doğru olabilir? C) II ve III D) I, II ve III A) Yalnız 11 B) I ve III 20. Aşağıda ağız, mide ve ince bağırsakta enzimler yardımıy- la bazı besin maddelerinin yapı taşlarına ayrıldığı gösteril- mektedir. Besin Yapısı Oluşan Yapılar