Soru:

Yer Kronoloji Zaman Filoloji K Paleo 22. Türkler tarafından kullanılan on iki hayvanlı Türk takviminde her yıl bir hayvan ismi i

Yer
Kronoloji
Zaman
Filoloji
K
Paleo
22. Türkler tarafından kullanılan on iki hayvanlı Türk
takviminde her yıl bir hayvan ismi ile anılmış ve bu
takvim on iki yılda bir başa dönmüştür. Bu yılların
isimleri sırasıyla sıçan, öküz, pars, tavşan, ejder,
yılan,

Yer Kronoloji Zaman Filoloji K Paleo 22. Türkler tarafından kullanılan on iki hayvanlı Türk takviminde her yıl bir hayvan ismi ile anılmış ve bu takvim on iki yılda bir başa dönmüştür. Bu yılların isimleri sırasıyla sıçan, öküz, pars, tavşan, ejder, yılan, kısrak, koyun, maymun, tavuk, köpek, do- muz olarak belirlenmiştir. D) Tavuk Ya Miladi 1996 yılında bu takvimde sıçan yılı ya- şandığına göre 2005 yılında doğan Deniz'in hangi hayvan yılında doğduğu söylenebilir? A) Kısrak B) Koyun C) Maymun E) Köpek rini araştırıp

Soru Çözümünü Göster