Soru:

yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 10 2. Türkler İslamiyet'i

yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
10
2. Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra Abbasiler ve Sa-
manoğulları gibi İslam devletleriyle yakın iliskiler içine gir-
diler. Bu devletlerden aldıkları kurumları ve uygulamaları
Türk devlet geleneği ve Türk töresiyle birleştirerek özgün
bir devlet modeli ortaya koydular. Zamanla değişip geli-
şen bu modelin ilk temsilcilerinden birisi de Karahanlılar
olmuştur.
Buna göre aşağıdaki özelliklerden hangisinin Kara-
hanlılar'ın Türk devlet geleneğinin yanında İslam dev-
let geleneğine de yer verdiğini
kanıtlamaktadır?
A) Ülkenin doğu ve batı olmak üzere iki idari kısma ayrıl-
masi
2 C)
B) "Ülke hanedanın ortak malıdır." anlayışına yer veril-
mesi
C) Hükümdarın en önemli görevleri arasında halkına
adaletle hükmetmenin gelmesi
D) Halk arasındaki davalara bakması için kadıların tayin
edilmesi
E) Ordunun onlu sistem esas alınarak düzenlenmesi

yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 10 2. Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra Abbasiler ve Sa- manoğulları gibi İslam devletleriyle yakın iliskiler içine gir- diler. Bu devletlerden aldıkları kurumları ve uygulamaları Türk devlet geleneği ve Türk töresiyle birleştirerek özgün bir devlet modeli ortaya koydular. Zamanla değişip geli- şen bu modelin ilk temsilcilerinden birisi de Karahanlılar olmuştur. Buna göre aşağıdaki özelliklerden hangisinin Kara- hanlılar'ın Türk devlet geleneğinin yanında İslam dev- let geleneğine de yer verdiğini kanıtlamaktadır? A) Ülkenin doğu ve batı olmak üzere iki idari kısma ayrıl- masi 2 C) B) "Ülke hanedanın ortak malıdır." anlayışına yer veril- mesi C) Hükümdarın en önemli görevleri arasında halkına adaletle hükmetmenin gelmesi D) Halk arasındaki davalara bakması için kadıların tayin edilmesi E) Ordunun onlu sistem esas alınarak düzenlenmesi