Soru:

you verecektir 8. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra imza- lanan Berlin Antlaşması'na göre bazı milletlere ba- ğımsızlık ha

you
verecektir
8.
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra imza-
lanan Berlin Antlaşması'na göre bazı milletlere ba-
ğımsızlık hakkı tanınmıştır.
Buna göre Berlin Antlaşması ile;
1. Arnavut,
II. Romen,
III.
Rum
milletlerinden hangileri bağımsızlık hakkı kazan-
mıştır?
C) Yalnız III
B) Yalnız II
A) Yalnız!
E) II ve III
t
D) I ve II

you verecektir 8. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra imza- lanan Berlin Antlaşması'na göre bazı milletlere ba- ğımsızlık hakkı tanınmıştır. Buna göre Berlin Antlaşması ile; 1. Arnavut, II. Romen, III. Rum milletlerinden hangileri bağımsızlık hakkı kazan- mıştır? C) Yalnız III B) Yalnız II A) Yalnız! E) II ve III t D) I ve II