Görüntüleme Teknolojileri Bölüm 1

Modern fiziğin teknolojideki uygulamaları,  Görüntüleme Teknolojileri.
İlk önce MR cihazıyla   başlayalım.
Manyetik rezonans cihazı nükleer  manyetik rezonans görüntüleme veya manyetik   rezonans tomografi canlıdan iç yapısını  görüntülemek için kullanılan bir yöntemdir.   Genelde MR diye bilinen bu işlem aslında nükleer  manyetik rezonans görüntülemesidir.
Aslında   nükleer manyetik rezonans yöntemi ile  canlıların iç yapısını görüntüleme   tekniğidir.
Burada radyasyon yoktur.
Bu sadece  şiddetli manyetik alan vardır.
Ne demek bu?
   Güçlü manyetik alan dokulardaki hidrojen  iyonlarını harekete geçirerek uyarır.
Bu   uyarılmayla hareketlenen hidrojen iyonları ivmeli  hareket yaptıkları için elektromanyetik ışıma   yaparlar.
Bu ışıma radyo frekansı düzeyindedir.  Dokulardan yayınlanan radyo sinyalleri MR   cihazının çeperini yerleştirilmiş antenler  aracılığıyla bilgisayar tarafından analiz edilir.   Yani hücre düzeyindeki hidrojen ve proton uyarılır  ne ile?
Şiddetli manyetik alan sayesinde uyarılır.   Bunların ivmeli hareket sonucu elektromanyetik  dalga yani ışıma yaptırılır ve bilgisayarda   görüntülenir şeklinde ifade ediyoruz.  Tomografi cihazı ise buradaki görüntü   elde etme şeklimiz X ışınları üreten tüp ile  röntgen görüntüsü elde edilir.
Buradaki mantığımız   yürütme hareketidir yani  cihazımızı yürütme hareketidir.   Sadece bu hareket ekseninde düzleme görüntülerini  okuyacak şekilde uygulanır.
Tomografi bir organı   bir santimetre iki santimetre kalınlığında ince  dilimlerinin görüntülerini verir bu yolla önden   arkaya yukarıdan aşağıya yatay düzlemde  organın incelenmesini sağlar.
Burada X   ışınlarının kullanabilir tomografiden radyasyon  alımı söz konusudur.
Hatta normal radyolojik   görüntüleme nispeten daha hasta daha yoğun  radyasyona maruz kalır.
Tomografinin radyolojik   görüntüleme tercih edilmesinin en önemli  nedenlerden biri daha yüksek kontrast elde   edilmesi şeklinde olduğu için tercih edilir.  Burada yoğun radyasyon söz konusudur örneğin   tomografinin cihazının girişinde hamileler  giremez yazar.
Çünkü radyasyonun problemlerinden   birisi neydi?
Hücrenin yapısını genetik yapısında  hasara sebep oluyordu.
Çok kısa zaman diliminde   görüntüleme yapmak gerekir ve tomografi alan  çalışanlar sağlık çalışanları da erken emeklilik   söz konusudur, tatilleri uzun süredir.
Çünkü  çok fazla X ışınına maruz kalmak radyasyona   sebep olur.
Devam edecek olursak ultrason  cihazıyla devam edelim.
Ultrason cihazımız   insanın kulağının işitemeyeceği yüksek ses  frekansı dalgasına sahiptir.
Bu dalga sayesinde   piezoelektrik olay kuvars gibi kristallerin  mekanik ve elektrik enerjisinin birbirine   çevrilmesine dayanır.
Buna buradaki sistemde  görüntülemede ses dalgalarını kullanarak yüksek   frekanslı ses dalgaları kullanarak görüntü  elde edilir.
Örneğin ultrasona gittiğimizde   karaciğerin kalınlığı, kalp damarlarının  genişliği, midenin durumu, pankreasın durumu   gibi kalınlığı gibi herhangi bir hareket var mı  bunlar rahatlıkla incelenir.
Sonar cihazı ise yine   ses dalgalarının yansıması özelliği  kullanılır.
Örneğin askeri amaçla ya   da haritacılık yönteminde derinlik ölçme  sismik hareketler ve balıkçıların balık   sürülerini bulmasında kullanılır.
O yüzden deniz  derinliklerinde derinlik ölçme, sismik hareket   ve haritacılık ve ticari amaçlı da balıkçıların  balık sürülerini bulma yöntemi için sonar cihazı   kullanır.
Termal kameralar ise gözle göremediğimiz  ışığın dalga boyunu bazı elektromanyetik   dalgaları görebilmemiz tespit etmemizi sağlar.  Örneğin eskiden sağlık sektörü tıp sektöründe   kullanılıyordu.
Termal kameralar ile kanser  hücreleri tespiti yapılabilir ya da askeri   amaçla yada örneğin havaalanına gittiğimizde  vücut sıcaklığını ölçmek için kullanılabilir.   Bu yöntem gözle göremediğimiz dalga boylarına  fark etmemizi sağlayan kameralardır.
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 1 / 4
Görüntüleme Teknolojileri Bölüm 1
Görüntüleme Teknolojileri Bölüm 1