Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları Örnek Soruları

Modern fiziğin teknolojideki uygulamaları ile ilgili sorularımıza devam ediyoruz.
İlk sorumuz modern fiziğin getirdiği teknolojik yenilikler sağlık sektöründe çok fazla yer almaktadır.
Buna göre hangilerinde insan sağlığına zararlı radyoaktivite yoktur demiş.
Öncül lerimizi incelediğimizde pozitron emisyon tomografisi yani PET cihazında radyoaktif sistem kullanılmaktadır.
O yüzden bu ön günümüze geliyoruz.
Manyetik renal rezonans yani emar cihazı.
Bunlar da manyetik alan kullanılıyor.
O yüzden pozitif örneğin röntgen ışınları, röntgen cihazı yani X ışınları kullanılıyor.
Pozitron emisyon tomografisi de yine öyle.
O yüzden manyetik rezonans daha sağlıklıdır.
Ultrason zaten ses dalgalarıyla kullanılarak görüntüleme tekniklerinden birisidir.
O yüzden burada ikinci ve üçüncü öngörümüz doğru olmuş oldu.
Diğer bir sorumuz süper iletken teknolojisiyle ilgili.
Süper çeken teknik özellikleri birçok alanda kullanılmaktadır.
Buna göre hangi süper iletken kullanılır demiş.
Yüksek hızlı manyetik trenler trenlerin bu özel ile Japonya'da, Almanya'da bu hızlı trenlere rastlıyoruz.
Yerden bir miktar yükseklikte olup yine sürtünme kuvvetini azaltıyor.
Buradaki süper iletkenler bu manyetizma yı sağlıyor.
Aynı zamanda Swan deneyinde mesela parçacık hızlandırıcılar var.
Ne yapıyorlar bu protonları çarpışarak?
Maddenin en küçük yapı taşlarını ne olduğu inceleniyor.
O yüzden burada da süper iletken teknolojisi kullanıyor.
Aynı zamanda emar cihazlarında süper etken teknolojisi kullanılmaktadır.
O yüzden bütün seçeneklerimiz doğru oldu.
Nano bilim teknoloji ürünleri günlük yaşantımız içinde gün geçtikçe yer kaplamak da buna göre hangileri bu ürünlere örnek olarak gösterilebilir demiş.
Camları çamur, kir, leke tutmayan ayakkabılar, evet karışmayan kıyafetler, silecek ce gerektirmeyen camlar.
Evet bunların hepsi seçeneklerimiz in arasında.
Çünkü ana bilim teknolojisi çok küçük boyutlarda.
Onu da 8 9 metre gibi küçük boyutlarda çalışıyor ve maddenin en küçük hallerini incelemekte kullanılıyor.
Bu teknolojiyle günlük yaşadığımız oldukça içine girmekte düşünün.
Yani eskiden bir 5 megabayt lık hafıza kartı bir odanın yarısı kadardı. Şimdi 128 gigabayt cebimizde taşıyoruz.
Nano bilim bu açıdan bizim için çok önemli.
Diğer sorumuzu, Lazerle ilgili sorumuz şu yukarıdaki açıklamalardan hangileri lazer için yapılmış olabilir demiş.
Çok uzun mesafelere dağılmadan ilerleyen lazerin mantığı şu Arkadaşlar diyelim ki temel seviyede bulunan atom larımız var.
Temel enerji seviyesinde.
Bu atom larımızı belirli bir enerjiyle uyarıp bir üst yörünge çıkara bakın.
Buraya birinci üst yörünge diyorum.
Buradaki atomları mız atomların uyardığı mızda bir üst yörüngede ne yapıyorlar hep beraber beklemeye başlıyorlar.
Bunlar aynı faza, aynı fazda, aynı durumda, aynı anda hep birlikte aşağıya doğru inerse tek renkli kuvvetli bir ışık demeti elde ediyoruz.
O yüzden çok uzun mesafelere dağılmadan ilerlerler.
Uyarılmış, uyarılmış ışıma bu durumun temelini oluşturur.
Yayılan fotonlar tek renkli ve polarize olmuş ışık demeti halidir.
O yüzden bütün seçeneklerimiz doğru olmuş oldu.
Devam edelim.
Diğer sorumuz güneş pilleri ile ilgili.
Hangileri doğrudur demiş.
Evet güneş pilleri ne yapıyoruz?
Mesela Konya ovasını da çok fazla.
Güneş gün sayısı güneşli, gün sayısı fazla olduğu için oraya güneş pilleri sistemi koyuyoruz.
Güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviriyorlar.
Yapılarında PV en yarı iletkenler kullanılıyor.
Evet foto elektrik olaylar.
Evet fotonlar bu güneş pillerin üzerine düştüğünde güneş pillerinin yapısı şu şekilde.
Kısaca bahsetmek istersek.
Örneğin Güneş Pan'ın üst paneli şu alt paneli burası p eklemi burası en eklemek şurası birleşim noktası.
Bu sistemi şekilde bir bağlantımız kuruyoruz.
Buraya foton düştüğünde bir elektronu koparıyor.
P yarı iletken içinden en yarı iletken n geçiş sağlıyor ve bu şekilde elektrik enerjisi üretiyoruz.
En kaba tabirle bu şekilde görmüş olduğunuz gibi.
Günlük yaşantımızda modern fiziğin uygulamaları çok geniş yer kaplamaktadır.
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 4 / 4
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları Örnek Soruları
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları Örnek Soruları