Görüntüleme Teknolojileri Bölüm 2

Görüntüleme teknolojilerinden kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Pet cihazından bahsedeceğiz.
Pozitron emisyon tomografisi PET tarayıcıları radyoaktif maddenin yaydığı sinyalleri algılar ve kaydeder.
Bu sinyalleri daha sonra bir bilgisayar aracıyla gerçek görüntülere dönüştürür.
İnsan vücudundaki organlar ve metabolizmanızın görüntüleme sağlayan bir radyo izotop görüntüleme tekniği olarak karşımıza çıkar.
Yani insan vücudundaki.
Organları.
Herhangi bir dokuyu radyo izotop yöntemi ile yöntemiyle inceleyip görüntü elde eden bir cihazdır.
Daha çok kanser hücrelerin bulunmasında faydalıdır, faydalı bir.
Cihazdır, aynı şekilde görüntüleme teknolojilerinde El Siti ekranlardan bahsedecek olursak, yani sıvı kristal gösterge çalışma prensibini şöyle düşünecek olursak, görmüş olduğunuz gibi elektronik bir parçalardan, katmanlardan oluştuğunu düşünürsek elçiliğe ekranların en seri televizyonları biliyoruz.
Günlük yaşantımızda bu sisteme bir elektrik akımı uyguladığımız da bir elektrik akımı uyguladığımız da görmüş olduğunuz gibi sıvı kristalleri şeffaf yüzeyleri sayesinde elektrik iletebilir.
El Side'ye ekrandaki elektrik iletilen şeffaf yüzeyler vardır.
Elektriği ileten şeffaf yüzeyler vardır.
Şeffaf yüzeyler vardır.
Bu şeffaf yüzeylerin iletimi sayesinde bu sıvı kristaller sıvı kristalleri dizilişi değişir.
Dizilişi değiştikten sonra.
Sisteme elektrik akımı vermiştik.
Bunu ayna sistemiyle gelen ışığı polarize eder, ışığı polarize eder ve ekran üzerinde görüntü oluşumunu sağlar.
Aynı şekilde plazma ekranlardan da bahsedecek olursak plazma ekranlarımıza da aynı şekilde katmanlar mevcuttur.
Burada da maddenin yoğunlaşmış hali olan Plazma yı kullanırız.
Buradaki.
Maddenin aynı katmanları tekrardan düşünecek olursanız, burada farklı olarak katmanlar arasında farklı olarak arka plaka camı, dielektrik katman, adres elektronları, piksel görüntüleri ve pilli plazma hücreleri üzerindeki fosfor kaplaması mevcuttur.
Bu katmanlar arasında burada görmüş olduğunuz gibi plazma maddemiz yani maddenin gaz halinin bir değişik üstü olan da yüksek enerjiyle plazma haline çevrilir ve burada el, CD'ye göre el, Side'ye göre ana ve ara renkler, ara renkler daha nettir, daha net oluşur.
O yüzden enerji tasarrufu açısından önerilmez.
Enerji tasarrufu enerji tasarrufu açısından önerilmez çünkü çok fazla enerji kullanmakta olur.
Plazma sistemleri.
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 2 / 4
Görüntüleme Teknolojileri Bölüm 2
Görüntüleme Teknolojileri Bölüm 2