Türkiye'de Sanayi

Arkadaşlar bu videomuzda Türkiye'de sanayiden bahsedeceğiz.
Sanayi ham maddenin işlenerek mamul madde haline dönüştürülmesi ifade etmektedir.
Şimdi sanayiyi etkileyen faktörlere baktığımızda bunlardan birincisi sermaye.
Sermaye özellikle ham maddeyi temin edebilmemiz için gereklidir.
Enerji ise sanayi tesislerinin çalışması için gerekmektedir.
Ham madde de sanayide işlenmesi için ihtiyaç duyulur ham maddeye de.
Ulaşım ise ham maddenin taşınması, pazarlaması için gerekmektedir.
İş gücü, nitelikli iş gücü özellikle sanayi için önemlidir.
Bu noktada iş gücü olmadan ve sanayinin bir ayağı eksik kalır.
Pazarlamada da üretilen ürünün tüketimi için gereklidir.
İklim ve yer şekillerine de baktığımızda özellikle olumlu iklim koşullarının olduğu yerlerde sanayi faaliyetinin daha fazla yoğunlaştığını ifade edebiliriz.
Şimdi ülkemizdeki sanayi alanlarına baktığımızda bunlardan birincisi gıda ve besin sanayi ve alt dallarına ayrılmakta.
Bununla devam edelim.
Gıda ve besin sanayinde şeker fabrikaları özellikle kıyı dışındaki çoğu alanlarda vardır zaten.
Hani Akdeniz, Ege Bölgesi'nin bulunmuş olduğu alanlarda ekonomik getirisi daha yüksek olanları ancak Karadeniz bölgesini bulunmuş olduğu alanda şeker oranı daha da düşeceği için o bölgede yok.
Daha çok kıyı dışında çoğu bölgede, iç bölgelerde görülmektedir.
Bunun dışında zeytinyağı fabrikaları ise Kıyı Ege, Güney Marmara'nın bulunmuş olduğu alanlarda görürüz.
Ayçiçeği yağının fabrikaları ise Trakya çevresinde görmekteyiz.
Un ve un ürünleri İç Anadolu Bölgesinde, çay fabrikalarında ise Rize, Trabzon bölgesinde görebiliriz.
Bir diğeri dokuma, deri giyim sanayisi.
Dokuma, deri giyimde de pamuklu dokumada özellikle Antalya, Adana, Kayseri, yine bunun dışında İstanbul.
Yünlü dokumada İstanbul, Bursa, İzmir'i sayabiliriz.
İpek Dokuma için Bursa, Diyarbakır'ı ifade edebiliriz.
Bir diğeri kimya sanayi.
İlaç sanayi de özellikle büyük şehirler çevresinde gelişmiştir.
İstanbul, Ankara, İzmir gibi.
Gübre sanayisi de Balıkesir, Adana, İskenderun özellikle tarım noktasında ön plana çıkan şehirlerimiz.
Petrol rafinelerine baktığımızda İpraş, Aliağa, Ataş'ı görmekteyiz.
Yine bunları harita üzerinde de ifade edecek olursak İzmit İpraş Rafinerisi, İzmir Aliağa, Kırıkkale Orta Anadolu, Mersin Ataş ve Batman'ın bulunmuş olduğu alanlarda petrol rafinerilerini görebiliriz.
Şimdi bir diğer değeri orman ürünleri sanayi.
Bunlar ise kağıt fabrikalarını Çaycuma, Giresun, Taşköprü çevresinde görebiliriz.
Kereste fabrikaları Batı Karadeniz bölgesinde, taşa toprağa dayalı sanayide porselen seramik fabrikaları Bilecik ve Kütahya çevresinde, cam sanayi ise daha çok kıyı kesimlerinde Mersin, İstanbul ve Sinop'un bulunmuş olduğu alanlarda karşımıza çıkar.