Türkiye'de Uygulanan Ekonomi Politikaları

Arkadaşlar bu videomuzda Türkiyedeki ekonomik politikalardan bahsedeceğiz.
Öncelikli olarak ekonomik politikanın ne olduğunu ve buna neden ihtiyaç duyduğumuzu ifade edelim.
Ülkelerin ekonomik anlamda gelişmelerini sağlayan plan ve programların bütünlüğü ifade etmektedir.
Ekonomik politikalar ve Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarının amacı ise.
Doğal ve beşeri kaynakları en iyi şekilde kullanmak, istihdam oranını arttırmak, dengeli gelir dağılımını sağlamak amacıyla ekonomik politikalar uygulanmaktadır.
Şimdi ben burada yıllara göre ekonomik politikalara ayırdım.
Bakalım hangi dönemde hangi politikalar denenmiş.
1923 ile 29 yılları arasında İzmir İktisat Kongresi toplanmıştır.
İş Bankası kurulmuştur.
Aşar vergisi kaldırılmıştır ve teşviki sanayiye aynı zamanda Gümrük Kanunu çıkarılmıştır.
Özellikle bu dönemde aslında özel sektöre önem veriliyor.
Ancak 1929 yılında dünyayı sarsan ekonomik bunalım nedeniyle devletçi politikalar da uygulanmaya başlıyor bu dönemde.
Bir diğer döneminiz ise 1929 1950 arası dönem Merkez Bankası kuruluyor.
Bu dönemde Sanayi Kredi Bankası kuruluyor.
Sümerbank kuruldu, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlandı ve 1933 ile 1937 yılları arasında uygulandı.
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ise yine bin dokuz yüz otuz sekiz ile bin dokuz yüz kırk iki yılları arasında uygulanmıştır.
Şimdi bir diğer politikamız ise arkadaşlar 1950 1960 yılları arasında kalan dönem ekonomi.
Ekonomide devletin etkisi azaldı artık.
Bu dönemde aynı zamanda altyapı çalışmalarına da bu dönemde ağırlık verilmiştir arkadaşlar.
Şimdi bir başka dönemimiz 1960 ve 1980 yılları arasındaki dönem.
Devlet Planlama Teşkilatı kuruldu.
Burada da 1980 sonrasında ise serbest piyasa ekonomisi benimsenmiştir.
Şimdi bir notumuz var onu okuyalım.
Türkiye ekonomik politikalar ile doğal ve beşeri kaynakları verimli kullanmayı, sürdürülebilir kalkınmayı hedefler.
Aslında buradaki politikaların en başta da ifade ettiğim gibi temel amacı verimli kalkınmayı, özellikle sürdürülebilir kalkınmayı hedeflemektedir.
Arkadaşlar burada yazmış olduğum yıllar yıllara göre yazmış olduğum politikalar testlerde karşımıza gelir, yığılı verir hangisi bu dönemde yapılmıştır yapılmamıştır diye.
Ben özet şekliyle karşımıza testlerde daha fazla çıkan kısımları yazmaya çalıştım.
Umarım size faydalı olur.