Dikdörtgen

Herkese merhabalar.
Kunduz yedinci sınıf matematik videoları.
Konumuz dikdörtgen dikdörtgen, karşılıklı kenarları.
Tıpkı karede olduğu gibi arkadaşlar birbirine paraleldir ve sadece karşılıklı olanlar.
Eş kareden farkı karede.
Hepsi eşit ya dikdörtgen değilse karşılıklı.
Onlar sadece birbirlerine tüm iç açıları yine karede olduğu gibi 90 derecedir.
Köşegen değeri birbirlerine eşittir.
Arkadaşlar aynı zamanda köşe genler birbirlerini ortalar yani eş parçalara ayırır.
Karede dik bir şekilde orta olmaktaydı.
Ancak dikdörtgen ise sadece bunların birbirlerini ortaladığı yani eş parçalara ayırdığı söylenmekte.
Şekil üzerinde inceleyecek olursak karşıt olan kenarlar birbirleri ile paralel ve eşitti.
Ab kenarı ile DC kenarı eşit ve adil kenarı ile de öncekiler eşit olacaktır.
Tüm iç açıları 90 derecede A açısı D, C ve B açıları 90'ar derece köşegen uzunlukları birimleriyle eşit.
D.
A'dan C çizip köşegen uzunluğu ile değişen B çizim köşegen uzunluğu birbirlerine eşit olacaktır.
Ve arkadaşlar köşegen birbirlerini ortaladığı yani eş parçalara ayırdıkları söylenmişti.
Oluşan şu parçalar birbirleriyle eşit olması gerekiyor.
Şuraya en istersem a uzunluğuyla.
Ece uzunluğu d uzunluğuyla.
E.b: Uzunluğu birbirleriyle eşit olacaktır.
Soru Bir yanda beyler ABC'de dikdörtgen eninde ağacı ve DB uzunlukları köşegen olduklarına göre ilk isim ne olduğu sorulmuş.
Burada arkadaşlar öncelik 60'ın yan tarafındaki açıyı hesaplayıp birim köşeleri 90 dereceydi.
Karenin o zaman bir parçası 60 olduğuna göre 90 x 60'tan da bu açının tüm neyin n 30 derece olarak şu kısım 30 derece olur.
Oluşan üç yöne baktığımızda bir açısı 30, diğer açısı IX ve a açısı ile alakalı bir bilgi verilmemiş.
Ancak A ile alakalı şöyle bir yorum yapabilirim.
Köşegen uzunlukları eş parçalara ayrılmakta.
Dikdörtgen yani şu dört parça birbirleri ile eşit olacaktır. O zaman kırmızı ile çizmiş olduğu üçgen ikiz kenarlı bir üçgen oldu.
Kenar bir üçgen oldu arkadaşlar.
İkiz kenar olduğunda bu eşit olan kenarları gören açıların da eş ölçülü olması gerekiyor.
Çizgili kenarı gören açı 30 derece olduğuna göre çizgili kenarı gören diğer açısının da 30 derece olması gerekir.
Üç kendi açılar topluma 180 dereceydi.
30 30 daha 60 100 80'den de 60 dereceyi çıkarttığımız da ilk istediğimiz açıyı 120 derece olarak buluruz.
Soru 2 yanda verilen ABC'de dikdörtgen hindi ağacı ve deve köşegen olduklarına göre ilk sorulmuş.
Yine bize burada arkadaşlar yine aynı özelliği kullanabilirim.
Köşe genler birimlerini ortalamada daydı.
Yani eş parçalara ayırmak kaydı.
Şu Dört parçanın uzunu birbiriyle eşit.
Üst kısımda oluşan üçgen odaklanalım.
Yine bu üçgen ikiz, kenar ve üçgen oldu ve ikiz kenar ise bu eşit olan kenarları gören açılarında eşit ölçüde olması gerekiyor.
Bakın şu çizgili açıyı gören, şu B açısı açısıyla çizgili açıyı gören açısı eşit olacak.
Öyleyse B açısına ne derim?
İlk artı 20.
Bu durumda iki saat 20 artı, ilk saat yirmi artı, 2x eksi onun toplamının 180 derece olması gerek.
İlk seri top bulduğumda 4x yaptı 20 40 on çıkarttı.
Artı otuz eşittir 180 derece.
30'u karşıya attığımızda eksi 30 olarak geçti.
4x eşittir 150 ise eksi bulmak için eşitliğin iki tarafında dört ile sadece değiştirdim ve IX dediğimiz sayı arkadaşlar yüz elli bölü dört, iki de sadece Birsen 75 bölü iki kaldı.
70 beşi de ikiye böldü.
Müjde IX dediğimiz sayı otuz yedi virgül beş olması gerekiyormuş.