Yamuk

Herkese merhabalar.
Kunduz yedinci sınıf matematik videoları.
Konumuz yamuk.
En az iki kenarı paralel olan dört gene yamuk.
Adı belli arkadaşlar.
Paralel olan iki kenar arasında.
Un kuralı uygulanabilir.
Yani burada iki açının toplamı 180 derece olacak.
Birazdan çek düzenini göstereceğim.
Paralel olmayan, iki kenarı eşit olan yamula ikiz kenar yamuk denir.
Açılarından birisi 90 derece olan yamula dik yamuk denir.
Kare dikdörtgen, eşkenar, dörtgen, paralel kenar.
Un aslında özel birer haldir.
Arkadaşlar ilk olarak yamuk şeklini inceleyelim.
Birinci görselde burada AB uzunluğu ile C'de uzunlukları birbiriyle paraleller paralel olan bu iki kenar arasına bakın, istersek şu kısımda şöyle u kuralı kullanabilirim.
Yani burada açısıyla toplamları 180 anlamına gelmekte.
Ya da şurada bu kuralı kullandığında yine B açısıyla toplamları da 180 derece olması gerekiyor.
İkinci şeklimiz değilse arkadaşlar bu da bir yamuk.
Paralel olmayan kenarları birbirlerine eşit olduğunu görüyorum.
Öyleyse buna olacaktır.
Ikiz kenar yamuk olacaktır.
Üçüncü şeklimiz değilse arkadaşlar bir dik yamuk görmekteyiz.
Açılarının bir tanesi 90 derece vardı.
Açısı 90 olduğu için U kuralından dolayı P açısı da 90 derece olması gerekiyor.
Soru Biz kalemini iki kenarı yamuk ve km uzunluğu ile 7 uzunluğu birbirlerine paralel olduğuna göre ilgisi ne olduğu sorulmuş bizlere.
Bakın burada km uzunluğu ve l uzunluğu paraleldir denmiş.
Zaten üst ve alt parçalar da pamuktan dolayı paralel olması gerekiyor.
Görsel şuradaki mavi ile çizmiş olduğum şekil bir paralel kenar oldu.
Şu uzunluk da arkadaşlar şu uzunlukta.
Yani uzun da eşit olması gerekiyor.
Sağ tarafta ikiz kenar bir üçgen elde ettik.
Aynı zamanda bakın şurada iki tane paralel doğru var veya doğru parçası üçüncü doğru tarafından kesildiğinde oluşan açı çeşitlerimiz vardı.
Burada bir yönde şu içi kullanabilirim.
Şurası 58 ise bakın şu parça da yönde olduğu için 58 derece olması gerekiyor. Maviyle boyanan parça.
Bu üçgeni biraz daha büyütecek olursak şu şekilde bir üçgen oluştu.
Şu kısmı 58 dereceydi.
Çünkü bakın şu 58 ile Şurası'nın yönünde ş.
Ç olduğunu görüyorum.
Yukarısı ix denmiş.
Bu üçgenin arkadaşlar sol ve sağda kalan kenarları eşitti.
Yani ikisi kenar üç.
Kendi bu kenarları göre açıların eşit olması gerekiyor.
Burası 58 ise şu kısım da 58 olacak.
İlk sağ artı iki tane 58'in toplam kaçı olmalıymış?
100 80'e 58, iki çıktığımızda 116 yaptı.
Ix eşittir 180, eksi 116 işlemini yaparsan IX arkadaşlar buradan kaç derece bulurum?
60 dört derece olarak buluruz.
Soru iki yanında verilen ABC'de yem unda iki zarf yeni toplamı sorulmuş bizlere.
Arkadaşlar yamuk da paralel olan kenarlar arasında bir u kuralı oluşturabilir dedim.
Bakın burası birinci un kuralı.
Sağ tarafı da şöyle ikinci bir u kuralına oluşturdum.
Bu U kuralında ayrı ayrı açıların toplamları 180 dereceyi önce soldaki uygularsa, yani iki ikisi artı 15 artı 65 derecenin toplamı 180'e eşit olacaktı.
65'te 15, toplarsanız 80 derece yaptı.
Bu 80'inde eşitliğin karşı tarafına x 80 olarak attım ve iki x eşittir 180 x 80'den 100 derece olarak.
Eşitliğin iki tarafında iki resmi eleştirdiğim de ix eşittir 100 bölü ikiden 50 derece olarak bulurum.
Aynı şekilde 125 artı 5 diye eksi 25'in toplamları da 180 derece olmalıydı.
125 de eksi 25 toplarsanız yüz kaldı arkadaşlar burada bu 100 eşitliğin karşı tarafına attım da eksi yüz olarak geçirdim ve beş ye eşittir 180, eksi yüzden 80 derece içinmiş.
Eşitliğin iki tarafına yeğenin katsayısı olan 5 ile sağ değiştirdiğim de ye eşittir.
80 bölü 5'ten de arkadaşlar 16 derece olarak bunlar.
Bana ilk yeni toplamları sorulmuştu.
Eksi kaç bulduk?
Elli Y'yi kaç bulduk?
16 toplamları da 66 eşittir.