Elektriksel Enerji ve Güç

Elektriksel enerji ve güç basit elektrik çevremizde direncimizi iletken yardımıyla üreticimize bağladık.
Bir önceki dersimize bilgilerimizi hatırlayacak olursak ardıdan eksiye doğru elektrik alan oluşur demiştik.
Elektrik alanın tersi yönünde elektronlar elektriksel kuvvet yardımıyla harekete geçer.
Elektronların hareketinin tersi yönünde ise devre akım oluşur demiştik.
Şimdi direncimiz üzerinde açığa çıkacak enerjiyi hesaplayacak olursak, elektronlar iletken üzerinden geçerken direnç üzerinden geçerken atom ve moleküller etkilenerek enerjisinin bir kısmını bırakacak bu elektriksel enerjiyi ev harfiyle ifade edecek olursa.
Bu elektriksel enerjimiz, direncimiz in uçları arasında oluşan potansiyel fark ile doğru orantılı üzerinden geçen akım ile doğru orantılı.
Akımın geçme süresiyle doğru orantılı olacak ve ifade ettiğimiz potansiyel fark II harfi ile ifade ettiğimiz akım idi.
T ile ifade ettiğimiz zaman o halde elektriksel enerjinin 1 ini zül dersek potansiyel farkımız volt akımın değeri amper.
Zamanın ısı misali direk elektriksel elektriksel enerji matematiksel modelimizi oluşturan biliriz.
Devam edecek olursak bir önceki derslerimizde on yasamız hızı ortaya koymuştuk.
Potansiyel fark eşittir akım çarpı direnç demiştik.
Şurada gördüğümüz potansiyel fark yerine iyi çarpıcı yazacak olursak şuradaki iyi çarpı reyi şuradaki potansiyel fark yerine yazabiliriz.
O halde elektriksel enerji için kullanabileceğiniz bir denklemin de ne olmuş olur ve yerine iyi çarpı r yazdığımızda iyi kare reçeteyi yakalamış oluruz.
Yani akımın karesi direnç ve zamanına doğru orantılı diyebiliriz.
İyi gördüğümüz yeri ise yeni O.M.
Yasa mızı kullanarak ve hürriyetin yazarsak elektriksel enerjimiz için aynı zamanda ve kare bölü r çarpı t'yi ifade etmiş oluruz.
O halde kullanabileceğimiz üç tane denklemi ortaya koymuş olduk.
Elektriksel güç için ise şöyle bir tarifi miz var.
Birim zamanda.
Yapılan iş ya da harcanan.
Enerji şeklinde kısa bir tarife miz var.
Bu tarif den yola çıkarak gücü ifade edecek olursak ki güç aynı zamanda devredeki lamba parlaklığını hesaplamak için de kullanılır.
O halde matematiksel modelimiz oluşturmaya çalışalım.
Gücü P harfi ile ifade edecek olursak birim zamanda harcanan enerji ya da yapılan iş bize gücü verecek.
Enerjinin birimi zulmü zamanın birimi saniye idi.
O halde güç için zulmünü saniye vat şeklinde ifade edeceğiz.
Burada.
Eğer zül yerini kilo zül kullanırsa.
Saniye yerini de saati kullanacak olursak artık güç kavramı mızı kilovat cinsine çevirmiş oluruz.
Birimlerin hangisini ifade ettirmesi gerektiğini kavrayabilmek içinse her ikisini aynı paranteze aldım.
Kilo bülbülü saat kilowatt zül bölü saniye batı verecek devam edelim.
O halde matematiksel modeli oluşturalım.
Şurada e'yi gördüğümüz yere başlangıçta oluşturduğumuz potansiyel fark, akım ve zaman üçlüsünü yazacak olursak güç kavramı mız akım çarpı potansiyel fark diyebiliriz.
Birinci denklemi miz oluşturmuş olduk.
Ve gördüğümüz yeri ise vır fur.
Günümüzdeki iyi çarpıcı İHH'yı getirecek olursak ikinci bir denklem olarak akımın karesi çarpı direnç denklemi biz oluşturabiliriz.
Aynı zamanda iyi gördüğümüz yere gene vır for günümüzdeki yani Om yasamız daki ve bölüğün reyi kullanacak olursak üçüncü bir denklem olarak da potansiyelin karesi bölüğün direnç diye biliriz.
Elektriksel enerji ve güç için kullanacağımız denklemler imiz bunlar olacak.