Elektrik ve Manyetizma Yeni Nesil Sorular Bölüm 1

Elektrik ve manyetizma da yeni nesil sorularımıza devam ediyoruz.
Bu sorulara hazırlarken Kunduz ekibi olarak Milli Eğitim'in yayınladığı kazanımlar, Milli Eğitim'in yayınında soru bankalara, Milli Eğitim'in yayınladığı kitaplar, kazanım testleri, aynı zamanda ÖSYM sırlara ve günlük yaşantı sorularını harmanlayarak hazırlanıyor.
Bu sorulara özellikle dikkat edelim günlük yaşantımızda kullandığımız alanlar olmuş oluyor bu soru tipleri.
Evet bu soru omuzda da kondansatör.
Potansiyel fark elektrik alan sacın enerjisi.
Yük bunlarla ilgili tüm o elektrik, manyetizma ile elektrik kısmıyla ilgili sorularımıza bakalım.
Bu soru bu kavramları içeriyor.
Yapısında kondansatör bulunan klavye tuşunun üzerine basıldığında tuşun altındaki hareketli levha hareket eder.
Hareketli levha ile onun alt kısmına sabit bir levha daha olup aralarında yalıtkan maddeyi sıkıştırır ve bu şekilde PC ekranında harfin görüntüsü oluşur.
Buna göre tuşa basıldığında iş ifadelerin hangisi doğru olur demişiz.
Öncü lerimize şöyle bir bakalım.
Sayacın sırası artar.
Levhalar arasında elektrik alan şiddeti artar.
Levhalar arasında potansiyel fark azaları depoladığı enerji artar.
O halde hepsini inceleyelim.
Umuz şöyle bir T harfi olan T harfi olan bir tuzumuz olsa.
Klavyenin üzerinde bu tutumumuzu şöyle bir altındaki hareketli levha ile bağlayan bir yapı var.
Bir piston gibi düşünebilirsiniz.
Şurası da hareketli levha muz olsun.
Bakınız ışık çizdiğim kısım hareketli levha.
Alt kısımda bir tane sabit bir levha.
Şurası sabitleyin havamız olsun.
Ama kalemi rengini değiştiriyorum.
Şurada da arkadaşlar, şurada da bakınız.
Şu ikisinin arasında da yalıtkan malzeme.
Peki biz turumuza bastığımızda, yukardan turumuza bastığımızda bu hareketli levha ile bu yıl çıkan maddeyi sabit levha arasına sıkıştırmış oluyoruz.
Peki hemen kondansatör de sacın sırasını bir düşünelim.
Sıradan sırası nasıl hesaplıyor?
Duk.
Bu savcımızın sıra saydığı Epsilon 0 A bölü D ile ifade ediyor.
Bu Epsilon 0, yalıtkan malzemenin kat sayı saydığı A dediğimiz yüzey alanıydı.
De dediğimiz iki levha arasındaki mesafe idi.
Özelikle Epsilon 0.
Burada bu yalıtkan malzeme dielektrik katsayısı olarak geçiyor. Peki ben bunu yaptığımda yukarıdan tuşu bastığımızda ne olmuş oluyor?
Yalıtkan maddesi kaçırdığımız iki levha arasındaki mesafe küçükmüş oluruz.
Peki deyip küçültür isek sayacın sırası ne olur artar.
Evet bunu bulmuş oldu.
Şimdi elektrik alandan bahsedelim.
Elektrik alan dediğimiz ifade, elektrik alan dediğimiz ifade neydi?
İkili arasında volt ile doğru orantılı mesafe ile kısa oran ters orantılı idi.
Peki bu hareketli ve sabit levha mızın aslında bağlı olduğu potansiyel fark da bir değişiklik söz konusu mu?
En değerli de ne?
Neyle besliyoruz?
Prizden aldığımız volt yla besliyoruz.
O halde potansiyel farkımız sabit.
Burada dahi azalttığı mız için elektrik alan şiddetin olur.
Levhalar arasındaki elektrik alan şiddeti artar, potansiyel fark azalır demiş.
Biz potansiyelimizin ne olduğunu biliyoruz, sabit olduğunu biliyoruz.
O halde üçüncü öngörümüz ne olmuş oldu, yanlış olmuş oldu.
Peki o halde şimdi bu levhalar üzerinde yüklenen miktara bakacak olursak, yük miktarı eşittir.
Sığırcı ın sırası çarpı potansiyel farkı bu yük miktarımız olarak ifade ediyorduk.
Arkadaşlar potansiyel farkımızı sabit olarak değerlendirmiştir.
Sığır sırası ne oldu?
Arttı.
Çünkü levhayı sıkıştırdı tuşa basarak.
O halde sığırın sırası artarsa bu arkadaşların depoladığı yük miktarı artar.
Peki enerji için konuşacak olursak enerji?
Eee bir bölü iki CHP'ye karadaği miydi?
Neydi bu enerjimiz?
Elektriksel enerjimiz nasıl ifade ediyordu Balıkesir enerjiyi?
Sıra sırasıyla doğru orantılı potansiyelin karesiyle doğru orantılı.
Burada potansiyelin değişmediğini söylemiştik.
Potansiyelimiz sabittir.
C Artarsa enerji artar.
Başka ifade edecek olursak, mesela küp kare bölü iki şeyle ifade edebiliriz.
Örneğin ikisi de artıyor ama küçük ara daha büyük arttığı için ne olmuş oluyor?
Elektriksel enerjimiz artmış oluyor.
Bu solumuzda görüldüğü üzere sacın sırası, sacın levhalar arasındaki elektrik alan levhaların arasındaki potansiyel fark.
Yük miktarı, elektriksel enerji, dielektrik katsayısı yani tüm kazanımları bu sorumluluğun içerisinde görmüş bulunuyoruz.
Yeni nesil sorumuz mantığı da budur.
Elektrik ve Manyetizma
Elektrik ve Manyetizma Yeni Nesil Sorular 1 / 3
Elektrik ve Manyetizma Yeni Nesil Sorular Bölüm 1
Elektrik ve Manyetizma Yeni Nesil Sorular Bölüm 1