Elektrik ve Manyetizma Yeni Nesil Sorular Bölüm 2

Elektrik ve manyetizma da yeni nesil sorularımıza devam ediyoruz.
Burada manyetizma nın kurallarını inceleyeceğiz.
Bir önceki videomuzda Kunduz ekibi olarak ne yaptık?
Elektrik yani on birinci sınıfın ikinci dönemi olarak ayete kısmından bahsediyoruz.
Eee elektrik elektrik alan potansiyel soruları çözdük.
Şimdi manyetizma kısmında iz.
Elimizde kaleme mobing lerimiz var.
Şeklimiz baktığımızda.
Üreticiler ve volt şuradaki volt umuzun değerini de volt olarak nitelendiriliyor.
Şurada da iki volt umuz var.
Sarım sayılarına baktığımızda en 2, en 2, en şeklinde sarım sayılarımız var.
Yukarıda iplere demir bilyeler bağlamış ız.
Sorumuzu okuyalım.
Özdeş demir bilyeler.
İstemeyen ipler ile bobin lere eşit mesafede duvara asılıyor.
Bu binlerin anahtarları kapatılırsa, yani anahtarları, kapı hattımızı ne olacak?
Ardından eksiye doğru akım oluşacak.
Kısa taraf eksi, uzun taraf artı idi.
O yüzden akım bu yönde oluştu.
Mhp binini de bu yönde oluşturdu.
Yanlız yalnızca le bobin n ters yönde oluştu.
Buna göre IP gerilimleri leblebinin ters bağlandığı durumda IP gerilmesi kabuğun üst kısmının hangi kutup olduğuyla ilgili bir örnek, bir soru.
Peki ip?
Kelimenin gelecek olursak. Mıknatıs ların manyetik alanını. İncelerken arkadaşlar orada oluşan manyetik alanın büyüklüğünü şöyle yazıyordu K 4 pi bölü L çarpı.
En ne idi bu em bölünmeye?
Aslında birim uzunluk başına düşen sarım sayısıyla ve akımla doğru orantılıdır.
Peki bu devreyi incelediğimizde volt volt iki volt olduğuna göre, şuradaki akım daha büyük midir?
Aynı zaman sarı sayının sayısı da daha fazla olduğuna göre, burada oluşacak manyetik alanın şiddetine 4 B'ye kadar derseniz, burada oluşacak manyetik alanı şiddetine B'ye kadar derseniz.
Çünkü burada akım iyi, sarım sayısı en burada sarım sayısı iken yalnız akımın yönü ters olduğu için burada manyetik alanın yönü ters olmuş olacak.
O halde buradaki manyetik alanımızın büyüklüğü de ne kadar olmuş oldu?
2 Ve şöyle vektörel büyüklük olduğunda gösterme bakımında şunları gösterelim.
Peki o zaman demir bilyeler?
Burada çok önemli bir şey var.
Burada bobin lerimiz elektronları hız haline getirdik.
O halde manyetik alan şiddeti arttıkça demir bilyeleri çekecekler.
Hiçbir şekilde mıknatıslar demir bilgilerini yapar, her zaman çeker.
İster en kutbu olsun, ister X kutbu olsun.
K Bugüne baktığımızda sağ el kuralı gereği 4 parmağımızı akımın gittiği yöne sorarsak baş parmak manyetik alanı şöyle göstermiş.
O zaman burası neye kutbu?
Aynı şekilde Mete Kutman'ın da Burası ney kutbu.
O zaman sadece burası sayı kutbu olmuş oldu. O halde niye S Fark etmez?
Demir Bizlerin hepsi çekilecek.
En çok çeken hangisi olacak?
T 3 olacak.
Sonra kim olacak?
Tiki olacak, sonra da T Bir gerilmesi daha fazla olacak.
O yüzden ilk öngörümüz doğru olmuş oldu.
L Bobin üreteci ters balona dolayı. Cismi iter ve teki sıfır olur demiş.
Işte en büyük kavram yargılarımız. Dan birisi burası oluyor.
Üreteci ters balonda yani mıknatısın kutbu değişse dahi yönü değişse dahi.
Eeee ne olmuş olur demir bileği çekecek her zaman sadece atışlar birbirini iter ve çeker diyoruz ama demir bilye bütün bu kazıları, bütün kutupları çeker.
O yüzden bu ifademiz ne olmuş oldu?
Yanlış olmuş oldu.
Kabin bobin inin üst kısmı en olacak şekilde mıknatıs sallanır demiş.
Evet, onu da doğru olarak ifade etmiştik.
Devam edelim sorularımıza.
Evet. İki tane paralel kızımız var. Arada bir ilk slam basının olduğu bir iletken çerçeve var.
Eee.
İlk sulamasını yapmak istiyoruz.
Hangileri yapılabilir demiş.
Şeklin üzerinde oynama yapacağım ama şurada kısa bir gösteri yapmak istiyorum.
Gösterim yapmak istiyorum.
Şurası en kutlu olsun bu atılımın şurası az kutlu olsun ve biz burada bakın şöyle X eksenine paralel olacak şekilde şöyle X eksenine paralel olacak şekilde yatay düzlemde bir çerçeve miz var ve şurada bir IX anmamız var ve ben bu ilk İslam basını yakmak istiyorum o halde.
O halde burada görmüş olduğumuz sistemle biz lambayı durduğu yerde yakmak istiyoruz.
Yani olduğu şekilde yakmak istiyor. Yani devreye bir ünite falan bağlayacağız.
O zaman burada kullanacağımız sistem nedir?
Indüksiyon emeğe kazasıdır, indüksiyon emeğe kastı nasıl ifade ediyordu?
Şöyle bir eksi ifademiz vardı.
Birim zamanda değişen. Manyetik. Akı olarak ifade ediyordu ki buradaki manyetik akı neydi?
Manyetik alan çarpı yüzey alanı ifadesiydi.
O halde ben bu x levhasına şöyle. Ok yönünde çekersen, manyetik alan çizgileri nereden. Nereye doğru oluşuyordu?
Neden seye doğru oluşuyordu?
O zaman burada gördüğümüz levhanın. İçini arkadaşlar manyetik alan çizgileri artacak, yani manyetik alan çizgisi artarsa zamanla beraber sabit. Bir. Diksiyon Amerikası oluşturmuş olursunuz. Buna volt diyoruz zaten değil mi?
Volt oluşursa direncin üzerinden akım geçer. Peki o zaman zamanla bu levha bunun içine doğru. Girerse yukardan. Aşağı doğru manyetik alan çizgileri artacak.
Bu sistem bunu azaltmak için ters. Yönde bir indüksiyon oluşturacak. O zaman saat yönünün tersinde kendini n oluşur, indüksiyon akımı oluşur. O halde demek ki birinci. Öngörümüz okuyacak olursak ilk sağlanmasının bağlı. Olduğu çerçeveyi ok yönünde çekersek, gerçekten de o zaman inanmamız indüksiyon.
Emeğe gazlar yanacak.
Hem de hangi yönde olacak indüksiyon kaza saat yönünün tersinde olmuş olacak. Çerçeve sabit iken bu yazıları birbirinin uzaklaştırmak.
Şimdi arkadaşlar.
Ortadaki levha ımızın içine bakın.
Bir kısmına şu an manyetik alan çizgileri giriş yapıyor. Görüyor musunuz?
O zaman bu arızaları uzaklaştırır isek.
Manyetik alan şiddeti azalmayacak mı?
Manyetik alan şiddeti azalırsa bakın yukarıdan aşağıya doğru olan manyetik alan şiddeti azalırsa burada olacak indüksiyon nasıl oluşacak?
Azalan manyetik alanı. Artırıcı etki olacak.
O halde bu yönde bir indüksiyon bir manyetik alan oluşabilmesi için hangi yönde indüksiyon oluşması gerekir?
Şöyle saat yönünde bir indüksiyon. Oluşması gerekir ki, indüksiyon akımı oluşması gerekir ki. Aşağıdan yukarıya doğru azalan manyetik alana bu çerçevelerini tekrardan arttıralım. O halde ikinci öngördüğümüz doğru oldu. Yani lamba mız yanar.
Mıknatıs manyetik alan şiddetini artırmak.
Nasıl ki hızları birbirinden uzaklaştığımız ama manyetik alan azaldığı için saat yönünde bilinç diksiyon akımı oluştuysa, şiddeti artırdığımız da yani yukardan. Aşağı doğru levhanın. Şu an bakınız bir kısmı manyetik alanım içinde. Arkadaşlar levha şöyle gösteriyorum şu anda levha.
Şurası Güney Kutbu, şurası ise kutbu.
Nedense doğru manyetik alan çizgileri oluşturmuştu. Manyetik alan şiddetini artırırsak, buraya giren çizgi sayısı, manyetik alan çizgi sayısı artacak.
O zaman bu levha ne yapacak?
Bu dile bunları azaltıcı yönde bir manyetik alan oluşturmak isteyecek.
O yüzden saat yönünün tersinde bir indüksiyon akımı oluşturacak ve lambayı yine ne yapmış. Olacağız yakmayı başarmış olacağız.
O yüzden 1 2 3 numaralı öncül lerimiz ne oldu doğru olmuş oldu.
Elektrik ve Manyetizma
Elektrik ve Manyetizma Yeni Nesil Sorular 2 / 3
Elektrik ve Manyetizma Yeni Nesil Sorular Bölüm 2
Elektrik ve Manyetizma Yeni Nesil Sorular Bölüm 2