Bileşke Fonksiyon Örnek Sorular Bölüm 1

Örnek G ICS eşittir 2 lik seksi bir bölü üç g bileşke off a eşittir sıfır fiks eşittir ilk seks zeki olduğuna göre a kaçtır?
Şimdi öncelikle verilen fonksiyon da g bileşke ev aya bakalım.
G bileşke ev a neyi eşit miş?
Sıfıra.
Peki bu ne demektir?
G.
Açıyoruz içine ev a'yı yerleştiriyoruz.
Eşittir sıfır ev a.
Ile karşılaştım burada ilk gördüğüm yeri.
O halde burada ne yazacağım?
A yazacağım.
Yani ev neyi eşit olmuş oldu buradan?
A Eksi 2'ye.
Peki artık efa gördüğüm yere g fonksiyonunu açıyorum, içerisine eksi 2 yerleşti diyorum.
Bu ne eşit sıfıra.
Peki G fonksiyonunda artık eksik gördüğümüz yerine yazacağız.
A eksik 2 a eksi 2 yazacağız.
O halde yapalım.
İki çarpı parantezi açtım.
A Eksi iki eksi bir bölüm.
Üç neye eşit?
Sıfıra içler dışlar.
Buradan iki içeri dağıtalım, iki a eksi 4, eksi 1, üç kere 0 0 dır karşıya attık iki a eşittir buradan 5 a mız buradan 5 bölü iki gelmiş oluyor.
Örnek ev gerçek sayılarda tanımlı bire bir fonksiyon ev bileşke G IX eşittir.
İki çarpı 8 son olduğuna göre ev a x 4 eşittir.
18 eşitliğini sağlayan A değeri kaçtır?
Şimdi öncelikle burada ev bir ilişki g ix ifadesini gösterecek olursak EFI açtım içeriye G'yi yerleştirdim şöyle.
G IX yazalım.
Bu neyi eşit?
İki çarpı g.
Ix eksi 10'a eşit.
Peki burada ev fonksiyonun içerisinin ben ne olmasını istiyorum?
A.
Eksi 4 olmasını istiyorum.
O halde g.
Ix Gördüğüm yere ben ne yazacağım burada?
A Eksi 4 yazacağım.
O halde ifadede olduğu gibi devam edecek olursak ev a eksi dörde dönüşmüş oldu.
İki çarpı parantezi açtım.
A Eksi 4, eksi 10.
Buradan ev a eksi 4.
Neyi eşit artık on sekize.
Peki 18 eşittir 2 içeri dağıtalım iki aaa eksi 8, eksi 10.
Buradan karşıya atacak olursak şurası eksi 18 geldi, artı 18 diye geçti.
Otuz altı eşittir iki aaa a buradan 18 gelmiş oluyor.
Örnek ev fiks eşittir X, eksi 3 eşittir 4 x hash x eşittir İki x artı 1 olduğuna göre x bileşke, G bileşke X eff bileşke G bileşke X olduğunu gösterelim.
Yani burada verilen bileşke de parantez tezler kaydırılmış ve bu eşitliğin aynısı olduğunu bulalım demiş.
Şimdi başlayalım.
Öncelikle X bileşke G'ye bakalım.
Ev bileşke g ix demek ne demekti?
Efi aç içine g eksi yerleştir.
Peki evi açtım g 2 sene var 4 x.
Peki bu ne demek?
Ev fonksiyonunda x gördüğümüz yere 4 seans 4 yüksekse üç olmuş oldu.
X Bileşke G.
Peki G bileşke haşhaş?
Bakalım birde bu ne demek?
G'yi aç içine hash eksi yerleştirme fonksiyonunu açtım.
Hah gördüğüm yere iki artı bir yazdım.
Şimdi g fonksiyonunda artık x gördüm üzerinde yazacağız, iki x artı 1 yazacağız 4 daha açtım 2 eksi artı 1 eşittir dörde içeri dağıtıyorum.
8 eksi artı 4 germiş oluyor.
Şimdi artık verilen ifadeye bakacak olursak bu ne demek?
X Bileşke geyiği aç içine hash eksi yerleştir.
Peki diğer ifade ne demek?
Efi aç içine g bir eşki hash eksi yerleştir.
O halde X bileşke G.
Açtım içine hakiki sahici gördüğümüz üzere ne yazacağız?
2.
Sarısı bir yazacağız.
Işitmiş burada ev fonksiyonunu aç içine g bileşke başı yerleştirmeye bu değişken neydi?
8x artı 4'ün ikisinin de çözüm yöntemleri farklı.
Devam ediyorum x bileşke g fonksiyonunda x gördüğümüz yeri artık ne yazacağız?
2 x artı 1 yazacağız.
4 çarpı iki artı bir.
Bir de yanında ne var?
Eksi üç var eşittir.
Şimdi ev fonksiyonunda x gördüm üzerine yazacağız.
8 x artı 4 eksi üç.
Peki buradan içeri dağıtalım.
Dördü 8 x artı 4 eksi üç eşittir 8 x, artı 4, eksi üç.
İkisi de 8 x artı 1 eşittir 8x artı bir gelmiş oluyor.
Fark ettiyseniz verilen bileşke fonksiyonunda parantez kaldırdığımızda da sonucun değişmediğini görmüş olduk.