Bileşke Fonksiyonların Grafiği Bölüm 1

Örnek yandaki Y eşidir.
Fiks doğrusal fonksiyonun grafiği verilmiştir.
Buna göre ev bileşke ev iki kaçtır?
Şimdi verilen doğrusal fonksiyonun denklemini biz nasıl yazıyorduk?
Ix bölü ikisi kesen nokta nedir?
Üç artı Y bölü Y'yi kesen nokta.
O da neydi?
Eksi iki eşittir.
Biri buradan paydalar eş diyelim.
Eksi 2'ye üç hemen çarpı alıp eksi iki artı üç ye içler dışlar yapalım.
Buradan eksi altı gelmiş oluyor.
Peki devam ediyorum.
Yani yalnız bırakalım üç ye eşittir iki eksi.
6 her tarafı üçe bölelim.
Ye eşittir 2x eksi 6 bölü 3 peki ye neyi eşitti eksikse artık biz eksi bulmuş olduk.
E fiks eşittir 2x eksi 6 bölü üç soru bana ev bileşke yani efi aç içine efi yine ev 2'yi sormuş oluyor.
Peki buradan öncelikli eff iki bulalım.
Ix Gördüğümüz yere 2 yazacak olursak EFF iki eşittir iki kere iki dört dört eksi 6 böl 3'ten eksi iki bölüm üç gelmiş oluyor.
Yani artık buranın cevabı ne olmuş olduğu eksi iki bölü üç olmuş oldu.
Peki ev içerisinde eksi 2 3'ü artık soruyu soru bana peki?
X Gördüğümüz yere yine eksi iki ve 3 yazalım.
İki çarpı eksi, iki bölü üç eksi 6 bölü üç.
Buradan düzenleyecek olursak şuradan da geldi eksi 4 rodi üç, eksi 6 bölü üç.
Buradan 6 kere 3 18 eksi 22, iki bölü üç.
Bunun faydasına gizli bir var.
Ters çevirdim.
1 böyle 3'ten cevabımız eksi 20, iki bölüğü dokuz germiş oluyor.
Örnek yandaki y eşittir x ve Y eşittir fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.
Buna göre ev bileşke G üç artı g bileşke ev eksi üç işleminin sonucu kaçtır?
Şimdi öncelikle burada ilk bileşke G 3'e bakalım ipi açtığım içerisine G 3'ü yerleştirdim.
G fonksiyonun da hemen üçü bulalım.
Üç nereye gitmiş dörde.
O halde g 3'ün 4 olduğunu biliyorum.
Soru Artık EFF dörde döndü.
4 örtmeyi eşittir.
Peki ev fonksiyonunda dördü bulalım.
Dört Nereye gitmiş?
Bş O halde buradan cevabımız beş geldi.
Yine aynı şekilde g bileşke.
E.f Eksi 3'e bakalım gay aç içine ev eksi üçü yerleştir.
Peki ev fonksiyonunda eksi 3 nereye gitmiş?
Ev fonksiyonuna bakıyoruz eksi 3.
Burası nedir?
Eksi 3'e sıfır noktasıdır.
Yani burası sıfırdır.
Soru Neye döndü g sıfıra?
G fonksiyonun da G 0 nereye eşittir?
Bu nedir?
Sıfıra 5 noktasıdır.
O halde G 0 neye eşittir?
Burada 5'e eşittir.
Peki 5 artı 5 yani toplamını sormuş cevabımız 10 gelmiş oluyor.
Örnek yandaki y eşittir x artuç fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
Buna göre x bileşke x zeki kaçtır?
Şimdi öncelikle verilen grafikte eksi 5 nereye gitmiş eksi 2'ye.
Peki eksi iki nereye gitmiş?
Sıfıra peki sıfır noktasına veya gitmiş dörde.
Peki burada ben şu ifadeyi düzenleyecek olursam ev fonksiyonunu açtım içine ev x 2'yi yerleştirdim.
Yani artık bana soru neyi soruyor?
Ev eksi iki soruyu.
Peki ev eksi 2 nedir?
0 değildir ve bunu bu şekilde çözmeliyiz.
Burada ev ilcesi artı 3 fonksiyonu grafik verilmiş.
Buna dikkat edelim.
Eksi iki olması için içse ne değer vermem lazım?
Eksi 2 olması için içse eksi 5 vermem lazım ve grafikte bakıyorum eksi 5 dereye gitmiş eksi 2'ye.
O halde bunun cevabı nedir?
Eksi ikidir.
Şimdi soru bana artık neye döndü?
Ev eksi 2'ye döndü.
Peki yine eksi 2 olması için 2 sene vereceğim.
Yine eksi 2 eşittir 0 demiyorum.
Burada yine ilk gördüğüm yer eksi 2 yapan değer nedir?
Yine eksi 5'tir.
O halde eksi 5 nereye gitmiş?
Eksi 2'ye gitmiş.
O yüzden cevabımız eksi iki olmuş oluyor.