Fonksiyonlar Yeni Nesil Sorular Bölüm 1

Merhaba arkadaşlar.
Fonksiyonlar konusuyla ilgili yeni soru çeşitleriyle konumuza başlayalım.
Örnek.
Gerçel sayılar kümesine tanımlı f(x) ve g(x) fonksiyonlarının grafikleri aşağıda verilmiştir.
Buna göre ifadelerinden hangileri daima doğrudur?
Şimdi öncelikle birinci öncülde f(3)<g(3) demiş.
Bakıyorum f(x) fonksiyonu turuncu olan grafik g(x) fonksiyonuna bakıyorum yeşil olan grafik.
O halde 3 noktasında bir kıyaslama yapmış.
3 noktası alalım.
Bakıyorum g(3) burada şöyle pozitif tarafta, o halde g(3) şöyle artı diyelim.
f(3)'e bakacak olursam o da turuncu olan grafik.
O da bakıyorum.
Artı değer negatif yani eksi küçüktür artı.
Peki birinci öncül bu durumda doğrudur.
f(0)*g(-2)<0.
Şimdi f fonksiyonunda sıfır noktasına bakalım.
f(0) neye eşit 3'e.
Yani pozitif.
g(-2)'ye bakıyorum.
Artı ve eksinin çarpımı eksi küçüktür 0 demiş.
Yani bu durumda ikinci öncül de doğrudur.
f(7)<g(5).
Bakıyorum bir tane 7 noktası alayım f(7) noktasını şöyle bir işaretleyeyim.
g(5) şöyle bir tane de 5 noktası alalım.
Bir de g(5) de şöyle işaretleyelim.
Şimdi bu ikisi aynı değer alabilir.
Hangisinin hangisinden büyük veya küçük olduğunu bilemiyoruz.
Eee grafikte net değil, daima değil, eşit olabilir.
O yüzden üçüncü öncül daima doğru değildir.
O halde bizim doğru cevabımız C şıkkı olacaktır.