Fonksiyonlar Yeni Nesil Sorular Bölüm 3

Merhaba arkadaşlar.
Konumuza yeni soru çeşitleriyle devam edelim.
Örnek x ve y sayma sayılar olmak üzere f x tabanında y eşittir y/x +1 biçiminde tanımlanıyor.
f x tabanında 32 ifadesi bir asal sayı belirttiğine göre x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır?
Şimdi soru bana f x tabanında 32'yi soruyor.
Şimdi buna göre yukarıda bir kural belirlemiş y/x +1.
Şimdi y dediğim burada 32.
32 bölü x.
Artı 1.
İşte bu ifadenin ben asal olmasını istiyorum.
X aynı zamanda ne, sayma sayısı yani 32'ye tam bölünen sayma sayıları bana x'i verir.
32'ye tam bölünen.
Sayma sayıları neler?
1'den başlayalım 1.
2, 4, 8, 16 ve 32.
Şimdi tek tek deneyelim.
Önce 1 için 32 bölü 1 artı 1 topladık.
33 33 asal değil.
Devam ediyorum.
32 bölü 2 artı 1.
Bu da 16.
Bir daha 17.
17 asaldır.
Devam ediyorum.
32 bölü 4 artı 1 8 artı birden dokuz dokuz asal değil.
Devam ediyorum.
32 bölü 8 artı.
1 4 artı 1'den 5 evet 5.
Asal devam ediyorum.
32 bölü 16 artı 1 2 artı 1'den üç 3 de asal.
Devam ediyorum 32 bölü 32 artı 1.
Buradan da iki gelir.
2.
Aynı zamanda asal.
O halde X'in alacağı değerler toplamı demiş.
X hangi değerleri alabilir?
Şuradan hemen biri ekleyelim, şöyle biri eledik, dördü eledik.
Başka da değer yok yani.
2, 8, 16 ve 32.
x bu değerleri alabilir.
x'in alabilecek değerler toplamı demiş.
Bunları toplayalım, iki.
Artı, sekiz, on 20, 26.
Otuz iki daha 58 gelmiş oluyor cevabımız.