Ters Fonksiyon Uygulamaları Bölüm 3

Örnek genin tersi 2 artı 3 eşittir geyik 3x olduğuna göre eğer bileşke g 0 Karşıtıdır, Şimdi verilen fonksiyon da tersini vermiş.
Normal g fonksiyonu ulaşabilmek için iç dış yer değiştirmem gerekiyor.
Yani iki artı 3 IX ile artı 3 eksi yer değiştirecek olursak G fonksiyonuyla karşılaşırız.
O halde geyiği Açtım içerisine artık G IX artı 3x yazıyorum.
Eşittir 2 artı 3 Higgs.
Soru bana neyi sormuş?
Ge bileşke g sıfır sormuş.
G fonksiyonu içerisine sıfır yakalayabilmek için ise sıfır vermem lazım.
G sıfırı yakalayabilmek Için.
O halde burada Gyö açtık içine.
G Sıfır artı üç çarpı sıfır eşittir iki artı üç çarpı sıfırdan Artık G'nin içerisinde G sıfır Gelmiş oluyor.
Buradan cevabımız iki bulmuş oluyoruz.
Örnek verilen bileşke fonksiyonu için evin tersi 5x eşittir IX olduğuna Göre ek bileşke G, IX nedir?
Şimdi öncelikle fonksiyon da parantezin dışında tersi varsa bu tersini yapıyoruz.
Biz içeri dağıtıyoruz içeri dağıtırken tabii sondan yazmaya başlıyorum.
O halde G'nin ters ters nedir?
G fonksiyondur bileşke.
Artık evin tersi şeklinde yazıyorum.
Peki devam ediyorum.
Bileşke ev İTS neyi eşit?
İki x eksi 1'e.
Şimdi burada parantez kaydıracak olursak.
Yani şu EFI de parantezin içine alacak olursak g bileşke tersi bileşke ev şöyle ikisi dışarı aldık eşittir 2 x eksi 1.
Şimdi bana burada fonksiyonun tersi de kendisi.
Birbirini götürür.
Birim fonksiyonu verir.
O halde geriye ne kaldı?
G ix kaldı.
G ix neyi eşiti artık.
2 xxi bire.
Peki?
Burada da fonksiyonun tersini vermiş 5 x eşittir.
Ix Verilen fonksiyonu bulabilmek için fikri bulmak için iç dış yer değişikliği yaparız.
Yani ev ilk spor A'dan 5 IX gelmiş olur.
Soru Bana Neyi sormuş?
Ev bileşke g ikisi sormuş.
Peki bu ne demektir?
Efi ağaç içine G ikisi yerleştirmek.
Peki ev açtık içine g x fonksiyonu nedir?
2 yüksekse bir ev fonksiyonu da x gördüğümüz yeri artık ne yazacağız?
2.
Xxi Bir yazacağız.
5 açtık.
İçine 2 XX biri yerleştirdik.
Buradan cevabımız oniks eksi 5 gelmiş oluyor.
Örnek Epic eşittir 2 eksi bir IX eksi 3 bölü XX 2 fonksiyonu kendisinin tersi ile aynı olduğuna göre A kaçtır?
Şimdi öncelikle fonksiyonun bir tersini alalım.
Fonksiyonun tersini nasıl alıyordu?
Kesirli ifadelerde yukardaki Hicks'in katsayısı aşağıdaki sabit yer değiştirirken işaret de değiştiriyor.
O halde eksi 2 yukarı nasıl geçer?
Artı 2 x eksi üç IX yukarıdaki iki ay eksi bir aşağıya IX eksi 2 a eksi 1 olarak geçer.
O halde bu fonksiyonun tersi kendisine eşit imiş.
Yani kendisi dediğimiz ifade nedir?
2 ay eksi bir x eksi üç bölü x eksi iki.
Şimdi bu iki ifade birbirine eşitse için kat sayıları da birbirinin aynısıdır.
O halde sin katsayısı burada iki.
Buradaki sin katsayısı nedir?
İki ay eksi 1 veya IX Eksi iki ay eksi bir x eksi 2'ye eşit.
Buradan da 2 a eksi birin 2 eşit olduğunu görüyoruz.
O halde burada Iki ay eşittir eksi biri karşı yattık.
Üç ası üç bölü iki gelmiş oluyor.
Örnek ev fonksiyonunun tanım ve görüntü kümesinin tanım aralıkları Verilmiş ilk artı 2 Eşittir evin tersi ix bölüm evin tersi xx iki olduğuna Göre fiks Fonksiyonunun eşitliği Bulunuz.
Şimdi öncelikle verilen ifadede ikisi yalnız bırakacak olursak artı iki karşıya atalım.
O halde ilk Eşittir buradan Find tersi IX bölü evin tersi ix x iki artı iki karşıya geçirecek olursak eksi 2 olmuş oluyor.
Peki bunu düzenleyelim en sade hale getirelim.
Film tersi Ix Eksi 2 ile çarptım eksi Iki çarpı evin tersi.
Ix Eksi 2 Ve eksi 2 çarptım.
Artı 4 bölü efil tersi.
Ix Eksi 2 buradan.
X'i Find tersi IX artı dört bölüm.
Find tersi IX x iki gelmiş oluyor.
Yani ICS eşittir en sade halde yazacak olursak eksi evin tersi ICS artı 4 bölü find tersi IX x iki bulmuş oluyoruz.
Şimdi bana fikri sormuş.
Burada verilen ifadede paydanın zaten tanımsız yapan değerin iki olduğunu biliyorum.
O halde bu efekt fonksiyonudur.
Tüm dünyadan eksi 1'i çıkarmış.
Bu ise fonksiyonun tersinin tanım aralığı dır.
O halde biz burada fonksiyon da efil tersi gördüğümüz yere ix.
Ix gördüğümüz yere fiks yazarsak.
Ipeksi bulmuş oluruz.
Film tersi ifadesi gördüğümüz yere de ilk yazacağız.
O halde fonksiyonu yazalım.
Evet, İKSV eşittir.
Fin Çarşısı Eksik gördüğümüz yere yine IX yazıyoruz.
Eksi IX, artı 4.
Bölüm IX, eksi 2.
İşte verilen fonksiyon da paydayı tanımsız yapan değer 2'dir.
Burada zaten fonksiyonu görmüş oluyoruz.
İşte bu benim epik isimdir.